Du er her: Forsiden
Toppbilde for Ørland kommune

 

Ørland kirke (Foto: Dagfinn Aune, Uthaug)

Siste nytt

Offentlig ettersyn / høring - Områdeplan Brekstad sentrum
Planutvalget i Ørland kommune vedtok i møte 26.02.2015 å legge -Områdereguleringsplan for Brekstad sentrum (PlanId 1621201306) - ut til offentlig ettersyn, dette i hht. pbl § 12-10.

Planleggingsdag onsdag 11. mars 2015
Ørland Kulturskole har ikke undervisning onsdag 11. mars.

Barnehagedagen
Borgen barnehage inviterer til åpen dag 10.mars kl 10.00 – 12.00.

Høring av planprogram – kommunedelplan for gang/sykkel og opplevelsesveier i Ørland
Ørland planutvalg har besluttet å la utarbeide en kommunedelplan for gang/sykkel – og opplevelsesveier i Ørland.

Ørland Kultursenter søker LEDER FOR BIBLIOTEK OG KINO
Liker du vind i håret? Har du lyst til å jobbe i et av landets vakreste kultursenter - der sjøsprøyten slår mot vinduene? I vårt levende hus er det sjelden stille!

Familiesentret tilbyr foreldreveiledningsprogrammet ICDP
for alle foreldre/omsorgsgivere med barn i alderen 0 - 16 år

Kunngjøring av godkjent reguleringsplan for Ulsetmyran næringsareal
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 kunngjøres egengodkjenning av reguleringsplan for Ulsetmyra næringsareal.

Offentlig ettersyn og høring av områderegulering Ottersbo IV - PlanId 1621201406
Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-12, ble det i planutvalgets møte 28.01.2015, vedtatt å legge planen ut til offentlig ettersyn og høring.

Ønsker du barnehageplass til høsten?
1.april er søknadsfrist for barnehagenes hovedopptak i august.

Bærekurs for vordende eller nybakte foreldre.
Bærekurs på Brekstad, oppstart 12. Mars kl.12.

«Optimisten», støttegruppen for kreftrammede
Neste møte for folk fra Ørland og Bjugn er på torsdag 05.03., kl. 18.00, på Fjæraveien Arena i Brekstad.

Kunngjøring av godkjent reguleringsplan for Vestråttkrysset - Fylkesvei 231
Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-10 kunngjøres at kommunestyret i møte 28.01.15 har godkjent følgende reguleringsplaner:

Barnehagene i Ørland
Ørland kommune har ett hovedopptak og tre suppleringsopptak i året, som en av få kommuner i landet.


Ørland kommune, Postboks 401, 7129 Brekstad, tlf: 72 51 40 00, e-post:
Åpningstid: kl 09.00 - 15.00
til forsiden| til toppen av siden| nettkart| RSS| innlogging
© 2008, Fosen Regionråd og den respektive kommune, utviklet av Bennett AS