Du er her: Forsiden
Toppbilde for Ørland kommune

 

 

Høstfarger (Foto: Dagfinn Aune, Uthaug)

 

Siste nytt

Offentlig ettersyn / høring - Områdeplan Brekstad sentrum
Planutvalget vedtok i møte 2. oktober 2014 å sende planen på høring samt legge den ut til offentlig ettersyn.

Ledig stilling - rådgiver arkivdanning - ved IKA Trøndelag Iks
Ett års vikariat med søknadsfrist 31. oktober 2014

TV-aksjonen 2014
Takk til alle som har bidratt!

Innbyggerundersøkelse - kommunereformen - hva mener du som innbygger på Fosen
Styret i Fosen Regionråd har bestemt at det skal gjennomføres en innbyggerundersøkelse i alle de sju Fosenkommunene

Bispevisitas i Bjugn og Ørland
22. - 26. oktober 2014

Åpen barnehage
Utvidelse av leiketilbud (åpen barnehage)

Besøkte Stortinget
En delegasjon fra Ørlandet besøkte i dag Stortinget for å få svar på utfordringer knyttet til kampflybasen.

Svømmehallen
Svømmehall med 25 m basseng og 50 meter lang vannsklie, 27 grader i vannet

Skolene i Ørland - skoleåret 2014/2015
Velkommen til Ørlandskolen

Elg og hjortebørs 2014
Kvoter og fellinger i Ørland og Bjugn kommuner

Blimedno - trening
For Ungdom i 8.og 9. trinn.

Ledig vikariat ved Futura barnehage - utepedagog/barnehagelærer
søknadsfrist 1. november

KUL MAT på Hårberg skole i høstferien.
Elleve elever fra 4-6. klasse kokkelerer sammen med restaurantkokk Tom Chr. Hammer på Hårberg skole.

Optimisten
Støttegruppen for de som har eller har hatt kreft og deres nærmeste.

Kirkekonsert med Bjugn og Ørland Kulturskole
Høstens kirkekonsert arrangeres 5. november kl. 18.00 i Ørland kirke. Kollekten går til årets tv-aksjon. Velkommen til konsert!

Elevkonserter på Ørland Sykehjem
Tradisjonen tro skal vi i år også opptre en gang i måneden på sykehjemmet. Her er programmet.

Brekstad sentrum og Brekstadbukta
Planleggingen av kystbyen Brekstad har nådd en ny milepæl. Nå er den nye områdeplanen lagt ut på høring med høringsfrist 21.november 2014. Målet er å videreutvikle Brekstad sentrum og Brekstadbukta til å bli attraktivt, urbant og bærekraftig.

Ny flyktningekoordinator på plass
Silje Amundsveen har fått jobben med å legge til rette for kommunens første flyktninger.

Varsel om igangsatt reguleringsplan - Lerberen steinbrudd
I henhold til plan og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for del av Lerberen, gbnr. 75/40 m.fl. i Ørland kommune.

Elg- og hjortebørs 2014
Oversikt over felte dyr i Ørland og Bjugn så langt i jakta

Utstillingsåpning med Gunilla Holm Platou 11. oktober
Utstillingen "Rødlista" åpner lørdag 11. oktober kl. 13.00

Kolbjørg Kalvå feiret sin 101årsdag på Ørland Sykeheim.
En opplagt og humørfylt 101åring feiret dagen sin med familie, slekt og venner.

Møteplan politiske styrer, råd og utvalg
Revidert 26.09.14

Planer til offentlig ettersyn
Ørlandssamfunnet er i rask utviking. Vertskapsrollen for kampflybasen bringer vekst og muligheter, samtidig som den gir oss mange utfordringer. For å styrke utviklingen og redusere utfordringene har kommunen nøye planlagt fremover, og nå er flere av planene ute til høring

Bostøtte
Søknadsfrist 14. i hver måned


Kontakt oss

Postadresse
Postboks 401, 7129 BREKSTAD

Besøksadresse
Rådhusgata 6, 7130 Brekstad

Telefon 72 51 40 00 

 


E-post adresser ansatte
Telefonliste ansatte 

Tilflytter?
Kontakt tilflytningskoordinator kari.bjerkestrand@orland.kommune.no hvis du har spørsmål.

Åpningstid rådhus/Infotorg
Man - fred: 0900 - 1500

Ørland Legesenter
(0900 -1500) 72 51 41 00
Timebestilling Trykk her
Legevakt 72 48 01 00
AKUTT HJELP ring 113

Vetrinærvakt
Ørland/Bjugn 915 28 500 

Teknisk vakt
(1600 - 0800) 900 17 101 

OFFENTLIG INNSYN
Intranett

:Kommunestyret på nett-TV
:Kampflybase Ørland


E-brosjyren Briefing Fosen 

Hva skjer i Ørland & Bjugn?


Snarveier

Ordførerens uke

Uke 43

20.10 Interne møter
21.10 Seminar Fosen Helse IKS
22.10 Interne møter
23.10 Kommunestyre, planutvalg, formannskap
24.10 Interne møter

Ukens politiske møter

Uke 43

23.10 kl. 10 Kommunestyre
23.10 kl. 12 Planutvalg
23.10 kl. 15 Formannskap

 

Møtene foregår primært på rådhus/kultursenter og er åpne for publikum.
Møteplan for 2014. 

Innkallinger/møteprotokoller.

Ørland kommune, Postboks 401, 7129 Brekstad, tlf: 72 51 40 00, e-post:
Åpningstid: kl 09.00 - 15.00
til forsiden| til toppen av siden| nettkart| RSS| innlogging
© 2008, Fosen Regionråd og den respektive kommune, utviklet av Bennett AS