Du er her: Ørland / Tjenestetilbud / Barnehage og grunnskole i Ørland / Skole / Opphaug skole
 |  Nettkart |  Minsk fontstørrelsen Øk fontstørrelsen
Toppbilde for Ørland kommune

..

.
Opphaug skole
Opphaug skole
Renovert 2009
Uteområdet
Uteområdet

Opphaug skole

Opphaug skole ligger på Opphaug. Skolen ligger i nærheten av fv 710 ca 5 km fra Brekstad i retning mot Bjugn.

Pedagogisk plattform: Vi jobber bevisst med å utvikle en samarbeidende skole. Personalgruppen har som mål å sette fokus på sosiale ferdigheter i skole og skolefritidsordning samt legge til rette for tverrfaglige og aldersblanda opplegg for elevene. Personalet er organisert i 2 team. 1. til 4. trinn og 5. til 7. trinn. Læring av grunnleggende ferdigheter og å skape en kultur for læring vektlegges. Personalet på Opphaug skole har som mål å utvikle en trygg og inkluderende skole der trivsel og gjensidig respekt mellom barn, skolens voksne og foreldre står i sentrum.

 

Gjennom et bredt læringsmiljø med god samhandling mellom voksne og elever, ønsker skolen å skape et godt og utviklende læringsmiljø

På alle trinn skal arbeidet med grunnleggende ferdigheter ses ut fra nye fag- og kompetansemål. Opplæringen må gi plass for undring slik at elevene får være nysgjerrige og utforskende. Læring gjennom leik - ute og inne, fysisk aktivitet og aldersblanda aktiviteter vektlegges. Uteskolen som læringsarena er en viktig arbeidsmåte.

Utvikling av gode lesere og arbeid med sosiale ferdigheter vektlegges særlig de første årene fra 1. til 4. trinn. På 5. til 7. trinn organiseres faglige fordypningsoppgaver på tvers av fag og trinn, gjerne som tema- eller fagdager. Bruk av læringsmål og klare kjennetegn på måloppnåelse (vurdering for læring), gjør at elevene blir bevisst egne læring og kan tilegne seg gode arbeidsvaner og grunnleggende ferdigheter.

Opphaug skole vil legge vekt på at barn og foreldre møter tydelige voksne med et positivt elevsyn, felles holdninger og regler. Gjennom varierte læringsarenaer, metoder og tilpasset opplæring ønsker vi at elevene skal oppøve ferdigheter som gjør dem i stand til å møte et samfunn i stadig forandring.

Gjennomføringen av intensjonene i læreplanen stiller krav til organisering av skoledagen og tilrettelegging for elevene. Frileikene er gjort lengre med tanke på å øke muligheten for fysisk aktivitet. Skolen har fysisk fostring som satsingsområde. Skolen har også tilbud om kjøp av skolemat for alle elever. I kantina tilbys det både brød, frukt og varm mat hver dag. Ca 95 % av skolens elever deltar på denne ordningen.

Det er etter hvert blitt et stadig større behov for at foreldre/foresatte og elever selv kan bestemme når de vil avvikle ferier utenom de faste oppsatte feriene i skoleåret. For å imøtekomme dette behovet, har skolen fleksibel ferieavvikling. Det betyr at skolen ikke lenger har stengt i høstferien. Det blir da opp til hver enkelt heim å bestemme hvilke 5 dager de vil ta ut som feriedager i løpet av skoleåret.  

Nyheter om skolene i Ørland

Arkitektstudenter skaper bypark i Brekstad
5 arkitektstudenter fra NTNU besøkte torsdag 5. des Brekstad, for å besiktige deler av Meieritomten som en kommende bypark.

Besøk av Barnevernsproffene
40 kommunalt ansatte fikk råd fra ungdommen selv.

Hva skjer med Hårberg skole?
Det er ennå uvisst om Hårberg skole flyttes.

Fra Hårberg skole Hvem vant?
Sommeraksjonen på Lerberen er forlengst over og premier er levert.

. Kampanje mot hodelus
Helsestasjons- og skolehelsetjenestene i Bjugn og Ørland kommune deltar i høstens nasjonale kampanje mot hodelus i et forsøk på å bekjempe lusepidemien

Ledige lærerstillinger fra august
Vil du være med på å forme framtida i en av Norges mest spennende vekstkommuner?

Meieriparken Brekstad
Overrekkelsen av installasjoner og "nytt bygg" i Meieriparken, fra arkitektstudentene til Ørland kommune skjedde med "pomp og prakt" den 8. august. Nå gjenstår noen tiltak for å sikre utsatte steder mot klatring med fare for fall.


Opphaug skole

Postadresse:
Postboks 401
7129 Brekstad

E-post Opphaug skole

Rektor:
Ragnhild S. Nilsen
Telefon: 72 51 43 00
Mob: 958 62 674
E-post rektor

Telefon personalet:
72 51 43 02
72 51 43 03
72 51 43 04

Telefon kontor:
72 51 43 07

Leder sfo: Anita Kløften
Telefon: 72 51 43 05
E-post sfo-leder

Ørland kommune, Postboks 401, 7129 Brekstad, tlf: 72 51 40 00, e-post:
Åpningstid: kl 09.00 - 15.00
til forsiden| til toppen av siden| nettkart| RSS| innlogging
© 2008, Fosen Regionråd og den respektive kommune, utviklet av Bennett AS