Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fosen Barneverntjeneste

Vi er en etablert barnevernsordning for kommunene Osen, Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn, Leksvik og Rissa. Rissa kommune er vertskommune.  

Fosen Barneverntjeneste er tilgjengelig mandag - fredag kl 08.00 - 15.00.

Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid. Samtidig skal man bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. I utgangspunktet treffes det tiltak for barn som er under 18 år, men når barnet selv samtykker kan barneverntjenesten fatte vedtak om videre oppfølging til barnet har fylt 23 år.
 

Hvilken hjelp/bistand kan vi gi?

• Du kan komme til oss med bekymringer rundt omsorgssituasjonen til barn og ungdom

• Vi kan vurdere behov for hjelpetiltak og omsorgstiltak

• Vi kan gi råd og veiledning om barneloven som regulerer forholdet mellom barn og

foreldre ved samlivsbrudd

• Du kan diskutere saker anonymt med oss

• Vi samarbeider med mange andre hjelpeinstanser

• Vi er godkjenningsinstans i forhold til adopsjonssøknader
 

Barneverntjenesten i Norge utøves på to nivå:

  • Kommunalt barnevern
  • Statlig barnevern (Bufetat) som er en "serviceorganisasjon" for det kommunale barnevernet.

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som oppholder seg i kommunen får en trygg oppvekst. Offentlige instanser som PPT, skole, barnehager, helsesøster, politi osv. har en plikt til å melde fra til barnevernstjenesten hvis barn ikke har det bra. Også privatpersoner, familie av barn, eller barn selv henvender seg, og kan velge om de vil være anonyme eller ikke. Det er flere måter å gjøre en henvendelse: du kan ringe, skrive eller personlig oppmøte.

Det er mange som lurer på ting i forhold til barn, og kontakter barnevernstjenesten for råd og veiledning. Noen barn og familier trenger mer støtte, og da hjelper barnevernstjenesten til med forebyggende tiltak. Slike tiltak kan være støttekontakt, besøks-/avlastningshjem, skolefritidsordning, barnehage, støtte til fritidsaktiviteter og utstyr. Noen familier trenger slik støtte kun i en kort periode, andre over lengre tid. I noen tilfeller er det nødvendig å plassere barn utenfor hjemmet for kortere eller lengre tid, det er fylkesnemnda for sosiale saker i Nord- og Sør- Trøndelag som avgjør slike saker.

Skjema for bekymringsmelding.

Barneverntjenesten skal jobbe forebyggende. Har du tanker om å adoptere et barn, hjelper barnevernstjenesten deg med en del av det praktiske rundt dette.

 

Har du tid, lyst og overskudd til å hjelpe barn som har behov for det? Har du et ønske om å bli støttekontakt/avlastningshjem eller tilsynsfører, men ikke vet hva det innebærer?

Kontakt oss for mer informasjon. Vi kan også fortelle deg noe om hva det innebærer å være fosterhjem.

Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å søke å avdekke omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette iverk tiltak i forhold til dette.

Barneverntjenesten har mulighet til å sette iverk ulike hjelpetiltak som f.eks støttekontakt, besøkshjem, hjelp i hjemmet, råd og veiledning til foreldre, samtaler med barnet selv, økonomisk bidrag til fritidsaktiviteter, dekning av barnehage m.m.

Når barneverntjenesten vurderer at omsorgssituasjonen til barnet ikke kan avhjelpes med hjelpetiltak kan barnevernet fremme forslag om omsorgsovertakelse for fylkesnemda. Da er barnevernet ansvarlig for å skaffe et egnet fosterhjem for barnet. Hvis barnet har utviklet store adferdsproblemer blir ofte det beste tiltaket å plassere barnet i institusjon.

Telefax 73 85 28 15

E-postadresse: post@fosenbarneverntjeneste.no (Vennligst ikke send sensitive opplysninger via mail)

Kontakt

Fosen Barneverntjeneste
E-post
Telefon 73 85 29 50
Fant du det du lette etter?