Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Med de beste ønsker!

Klikk for stort bildeOrdfører Tom Myrvold i Ørland kommune.

Nok et år er på hell. 2018 følges av inngangen til 2019. Det gir en anledning til å reflektere litt over det gamle og nye året.

2018 ble et begivenhetsrikt år for alle oss i Ørland kommune. Vi fikk fullført flere store prosjekt som skal komme både dagens og morgendagens innbyggere til gode og glede.

Brekstad barneskole ble åpnet av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i høst. Det markerte slutten på en lang prosess med mange parter involvert. Resultatet har blitt det beste. Brekstad barneskole er en skole for framtida, både for elever og ansatte.

Åpningen av Ørland Sparebank Arena i august ble også en lykkelig begivenhet for vår kommune. Naturlig nok var idretten sterkt representert åpningshelga. Åpningstaler fra blant andre håndballpresident Kåre Geir Lio og organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland i Trøndelag idrettskrets bekrefter at dette har blitt et flerbruksanlegg med de kvaliteter og muligheter vi ønsket.

De nevnte prosjektene står som fyrtårn når vi ser tilbake på investeringene som sto ferdige i løpet av dette året. Men Ørland kommune har også lagt til rette for framtida på en rekke andre områder. En ny hurtigbåtterminal kunne tas i bruk, rett nok etter en litt kronglete prosess. Utbyggingen av Borgen barnehage ble sluttført. Og det er lagt ned viktig arbeid i kommunal infrastruktur, ikke alt like synlig for det blotte øye, men like fullt viktig for dagens og morgendagens innbyggere i kommunen.

La meg også minne om at vårt sykehjem i år på nytt har fått godkjenning som livsgledehjem, og fått positiv nasjonal oppmerksomhet. Gledelig er det også at vi i høst, gjennom resultater fra nasjonale prøver, har fått bekreftet at våre unge går i en god skole.

Ørland skal være en trygg havn for alle. Vi har de siste årene fått bosatt mange flyktninger i kommunen. Dette er medmennesker vi har et spesielt ansvar for å integrere, mennesker som har flyktet fra ufred med et sterkt ønske om å skape et godt liv for seg og sine. For oss er de en berikelse, med kunnskap og evner som kommer oss til gode.

I løpet av året som nå ebber ut har flere av dere opplevd å miste en kjær. Noen under dramatiske omstendigheter. Dere har min dype medfølelse i en tid av året da sorg og savn kan kjennes ekstra sterkt.

Ørland lufthavn har i 2018 hatt en sterk vekst i passasjertallet. Fra nyttår vil Air Leap sette inn flyet som er prydet av vår IDOL-vinner Øystein Herkedal Hegvik i flyruta, og om noen uker vil antall avganger mellom Fosen og Oslo økes. Dette er med på å skape utvikling, ikke bare for vår kommune men for hele regionen vi er en del av.

Vi glemmer heller ikke at det er flere som investerer for framtida i Ørland. 3. juledag ble det flunkende nye ferjeleiet på Brekstad tatt i bruk. Fylkeskommunen og Statens Vegvesen har sammen med entreprenørene gjort en utmerket jobb, og dette er en investering som også betyr mye for utviklingen av byen Brekstad. Nå ser vi fram til at to nye hybridferjer settes inn i sambandet fra 1. nyttårsdag.

Glemt er heller ikke investeringene som eksisterende og nytt næringsliv har gjort, og skal fortsette å gjøre. Kommunen har satset på å legge til rette for ulike næringer, og vi merker at interessen for næringsareal i kommunen er god. Ørland skal fortsatt være en næringsvennlig kommune, og på den måten bidra til at det skapes ny aktivitet og nye arbeidsplasser.

2019 vil by på nye muligheter for oss alle. Det er bare ett år til nye Ørland kommune er en realitet. Når vi slås sammen med Bjugn vil vi bli kommunen i Fosen med det høyeste innbyggertallet. Vi skal bruke året som kommer til å gjøre vårt beste for at nye Ørland fra første dag oppleves som en god kommune. Vi skal ta med oss det beste fra to kommuner inn i én ny kommune. Jeg er sikker på at vi sammen skal lykkes med dette arbeidet, slik at alle i den nye kommunen, uansett bostad, får nye muligheter. 

Som ordfører i Ørland er jeg stolt av vår kommune. Det er først og fremst takket være dere, våre innbyggere. Summen av deres innsats er selve Ørland. Dere bidrar til at vi er en kommune i vekst. Dere bidrar til at vi er en vital kommune med fokus på utvikling, godt omdømme og bolyst. Dere bidrar til at vi settes på kartet på en positiv måte. Slik skal vi sammen fortsette i det nye året.  

Med ønske til hver og en av dere om at 2019 blir et godt nytt år for oss alle!

Hilsen Tom Myrvold, ordfører i Ørland kommune

Fant du det du lette etter?