Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Næringsfond

Ørland kommune har normalt gjennom tildeling av midler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, muligheter for å styrke arbeidet innen nyskaping, innovasjon og næringsutvikling.  I 2017 delte fylkeskommunen ikke ut mildler til kommunale næringsfond. Ørland kommune har derfor ikke utlyst næringsfondsmidler i 2017

Søknadsfrist er 15. mai og 15. oktober.

Innenfor fylkets prioriterte innsatsområder har Ørland kommune valgt å fokusere midlene på:

• Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen m/handlingsplan
• Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser
• Nyskapende prosjekter med vekstpotensial
• Støtte til nyetablerere/gründere
• Å styrke konkurranseevne, stabilitet og utvikling i etablerte virksomheter


Man søker ved å fylle ut et elektronisk søknadsskjema på www.regionalforvalting.no


Søknaden skal inneholde:

a) En beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen.
b) Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.
c) Forventede resultater.
d) Budsjett for prosjektet/tiltaket, herunder finansieringsplan.
e) Søknadssum.
f) Andre relevante opplysninger søkeren anser viktig for søknaden og andre opplysninger som er spesifisert i kunngjøringen. 

Kontakt

Arne Martin Solli
Næringssjef
E-post
Mobil 415 52 116
Fant du det du lette etter?