Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Næringsfond

Ørland kommune næringsfond 2019:

Trøndelag fylkeskommune har siden 2016 besluttet at næringsfondsmidler skal gå til regionale (ikke kommunale) næringsfond. Ørlandsbedrifter kan søke det regionale fondet som er administrert av Fosen Regionråd.  Disse midlene er utlyst her: https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1429&Cookie=0

Ørland kommune har en saldo på sitt kommunalt fond som herved utlyses. Fondet består av restmidler og midler som ikke har blitt utbetalt pga manglende gjennomføring ihht tilsagn. Totalt står det i dag kr 144.078 på fondet.

Søknadsfrist: 31. januar 2019

Man søker ved å fylle ut et elektronisk søknadsskjema på https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=1458&Cookie=0

Næringsfondet skal være et virkemiddel for stimulering til nyetablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter, samt utviklingsprosjekter som fremmer kommunal næringsutvikling. I følge Ørland kommunes regelverk for næringsfond skal midlene fortrinnsvis benyttes til:

  • Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen m/handlingsplan
  • Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser
  • Nyskapende prosjekter med vekstpotensial
  • Støtte til nyetablerere/gründere
  • Å styrke konkurranseevne, stabilitet og utvikling i etablerte virksomheter

Det skal søkes elektronisk via www.regionforvaltning.no. Søknaden skal inneholde en generell prosjektbeskrivelse, i henhold til PLP metodikk, med ide, prosjektorganisering, framdriftsplan m.m. Det skal gis en oversikt over prosjektets totale kapitalbehov (investeringer og øvrige kostnader) og en finansieringsplan og budsjett for prosjektet.

 

Forvaltning av fondet:

Formannskapet er styret for næringsfondet.

 

Retningslinjer og vedtekter her:

www.orland.kommune.no/naringsliv/jeg-trenger-hjelp-med-ressursbibliotek/finansiering/det-offentlige/orland-naringsfond/Søknaden skal inneholde:

a) En beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen.
b) Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.
c) Forventede resultater.
d) Budsjett for prosjektet/tiltaket, herunder finansieringsplan.
e) Søknadssum.
f) Andre relevante opplysninger søkeren anser viktig for søknaden og andre opplysninger som er spesifisert i kunngjøringen.


 

Kontakt

Arne Martin Solli
Næringssjef
E-post
Mobil 415 52 116
Fant du det du lette etter?