Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Håper fagdag med veteraner i fokus blir en årlig tradisjon

Noen av de som bidro til en givende fagdag med oppvekst i veteranfamilien som tema. F.v. psykologspesialist barn og unge/militærpsykolog Silje Kulvedrøsten, veteran Helene Hilmarsen, familiekoordinator Ørland kommune Erna Dahl Tyskø, familiekoordinator Ørland flystasjon Solvor Brandvik, Torger Rye, Randi Rye, familierådgiver Hilde Lindboe og psykologispesialist Morten Tvedt fra Forsvarets Sanitets stressmestringsteam.

- Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger som viser at det er behov for en slik fagdag.

Driftssjef Berit G. Wiklund. Det sier driftssjef Berit G. Wiklund i Fosen Helse IKS etter at Strategisk arena for militært-sivilt samarbeid i Fosen 8. mai inviterte til fagdag der tema var oppvekst i veteranfamilien.

For andre gang
Årets fagdag var den andre i rekken. På den første fagdagen i fjor var fokuset på helse. Denne gang var det oppvekst i veteranfamilien som fikk hovedfokus. Familien betydning og rolle kommer for øvrig også godt fram i den første revideringen av Veteranplan for Fosen.

Ønske om årlig fagdag
Wiklund forklarer at evalueringen etter årets samling bekrefter at mange nå har et ønske om at man kan gjøre det til en tradisjon å årlig arrangere en slik fagdag. De to første fagdagene har også vist at temaene man tar opp er så komplekse at man gjerne kan komme tilbake til beslektede tema på senere samlinger.  

50 deltakere
Årets fagdag samlet rundt 50 personer til samlingen som ble avviklet på Brekstad. Det var Strategisk arena for militært – sivilt samarbeid som har hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av dagen.
Rektor Mabel Slåtterøy og lærer Marthe Hofstad Olsen. Rektor Mabel Slotterøy og lærer Marthe Hofstad Olsen.

Bredt sammensatt arena
I Strategisk arena for militært – sivilt samarbeid er det representanter fra de to forsvarskommunene Bjugn og Ørland samt Fosen Helse IKS som representerer de øvrige kommuner på Fosen. Øvrige representanter kommer fra 132 Luftving ved Ørland flystasjon, Forsvarets veterantjeneste, Forsvarets sanitet, Feltprestkorpset, Familievernkontoret i Sør-Trøndelag, RVTS Midt-Norge (Regionalt senter om vold og traumatisk stress), brukerrepresentanter fra veteran- og arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret, NAV Ørland samt forsvarskoordinatoren på Fosen.

De fleste kommuner på Fosen var representert med personell fra kommunale tjenester under fagdagen. Forsvaret ved Ørland Flystasjon var også godt representert. Foredragsholderne var hentet fra både Forsvaret og kommunale tjenester og sammen bidro de til å sette fokus på oppvekst i veteranfamilien.

Fant du det du lette etter?