Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring av Søknad om utfylling i sjø, Brekstad

Fylkesmannen viser til søknaden fra Ørland kommune datert 25.04.18. Kommunen søker om tillatelse til å fylle ut et ca. 34.6 daa stort areal i Brekstadbukta nord for den nordligste moloen i Brekstad havn (område 2 i søknad).

Det skal brukes sprengstein til utfyllingen, og massene skal legges ut fra land ved tipping fra lastebil. Utfyllingsområdet skal fylles opp med masser til kote + 2m for å sikre stabilitet i fyllingen, da særlig ytre del mot sjøen. I tillegg skal fyllingen plastres med stor stein for å motstå bølger og vind. Fra kote +2 til ca. kote +3 m skal det fylles opp med finere maser. Det skal etableres en flomvoll opp til kote +3.1 m og innenfor flomvollen skal området fylles opp til ca. kote +2.8. Det skal i en senere fase etableres grønnstruktur langs flomvollen.

Eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på epost til  fmlt@fylkesmannen.no, innen 24.08.2018.

Fant du det du lette etter?