Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring og offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Kulturparken, Brekstad - PlanID 5015201901

Med hjemmel i pbl § 12-10 vedtok planutvalget, i møte 10.04.2019, å legge forslag på detaljreguleringsplan for Kulturparken Brekstad – PlanID 5015201901 ut til offentlig ettersyn og høring.

Tegn_3 arkitekter fremmer, på vegne av forslagsstiller Ørland hotell, forslag på detaljregulering for område rundt Kysthotellet, tinghuset, rådhuset og Kultursentret. Formålet med planen er  å legge til rette for småhusbebyggelse i området vest for kulturhuset, samt å tilrettelegge for utvidelse av Ørland kysthotell, mot nord.

Eksisterende og nytt boligområde B1-5 skal reguleres til rekkehus og enebolig. I tillegg til parkeringsbehovet boliger i seg selv genererer, skal det tilrettelegger for offentlige parkeringsplasser i kjeller og sokkeletasje. Deler av boligområdet skal opparbeides som grøntområde /park. 

Ved dagens taxisentral planlegges det etablert et tilbygg til hotellet, i 8 etasjer.
Tilbyggets førsteetasje skal ha skal ha en åpen karakter mot sjøen, og fungere som en del av allmenningen. Adkomsten til hotellet vil bli via denne.  Øvrige etasjer planlegges for hotellrom og boliger. Boligene vil få sine parkeringsplasser og boder i sokkel under grøntområdet i vest.

Hovedintensjonen i det kommende planarbeidet er å tilfredsstille hotellets behov for utvikling, tilrettelegge for sikker og oversiktlig trafikkavvikling i området, samt at A1-allmenning skal være offentlig tilgjengelig og danne en naturlig tilgang til sjøkanten. 

For ytterligere beskrivelse av planen vises det til planbeskrivelsen


Merknader og innspill til planforslaget sendes Ørland kommune, Postboks 401, 7129 Brekstad, innen 30.05.2019.

Fant du det du lette etter?