Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Bruholmsjordet PlanID 1621201603

I hht. plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok planutvalget, i møte 23.08.2017, å legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn og høring.  

Planområdet omfatter Bruholmjordet, Bruholmen friluftsområde og del av fuglefredningsområdet (RAMSAR) i Hovsfjæra.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegger for bygging av "tett-lav" boligbebyggelse.  Friluftsområdet på Bruholmen skal opprettholdes som statlig sikret friluftsområde og skal fortsatt være tilgjengelig for allmen ferdsel.  Areal mellom fremtidig boligbebyggelse og Hovsfjæra fuglefredningsområde skal opparbeides som buffersone.

Gjeldende reguleringsplan i området er Brekstadbukta-Bruholmen (planid 1621198304), og denne vil delvis bli erstattet av ny plan.

Frist for innspill til planforslaget er 20.10.2017, eventuelle merknader/innspill sendes til Ørland kommune (brev eller epost).

Spørsmål om planen kan rettes til Britt Paulsen, tlf. 72514020 -  britt.paulsen@orland.kommune.no

Saksfremlegg med vedtak - planutvalget sak 17/26 - 23.08.2017 (PDF, 310 kB)

Fant du det du lette etter?