Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring - Søknad om utfylling i sjø Uthaug havn, Ørland kommune

Ørland kommune har søkt om tillatelse til utfylling i sjø på eiendommen gnr. 74 bnr. 323 i Uthaug havn, Ørland. Kommunen er selv grunneier for tiltaksområdet.

Søknaden beskriver bruk av løsmasser, sprengstein og betongrester i en utfylling i ca. 22.6 daa stort sjøareal som er regulert til industriformål.  Det er ønske om å fylle opp til kote + 3 m (trinn 2). Deler av området kommunen har ønske om å fylle ut omfatter sjøarealene som Uthaug sementstøperi, UTSEM allerede har fått tillatelse til å dekke til. Fylkesmannen ber om at en ser bort ifra de delene av søknaden som omhandler tildekking som UTSEM allerede har fått tillatelse til å gjennomføre (trinn 1).

Fylkesmannen  ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no, innen 15.03.19

Fant du det du lette etter?