Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ledige stillinger i Fosen brann og redningstjeneste IKS

Søknadsfrist 25. oktober 2017

Søk her

 

FBRT IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar brannforebyggende arbeid, feiertjenester og beredskap mot brann, ulykker og forurensning på vegne av eierkommunene Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan. Selskapet ble stiftet i 2011 og har sin administrasjon lokalisert i hovedbrannstasjonen på Brekstad. Selskapet har omlag 80 ansatte i heltid/deltid fordelt på 7 brannstasjoner. Beredskap ivaretas av deltidsansatte mannskaper med arbeids/bo-sted knyttet opp mot den enkelte brannstasjon i kommunene. Vi har følgende ledige heltidsstillinger for tiltredelse i 2018:

 

Feier i Åfjord og Roan

Vår feier som i dag betjener Åfjord/Roan kommune går av med pensjon og vi søker etter hans etterfølger. Feiertjenesten består i hovedsak av feiing av piper og ildsteder,boligtilsyn og saksbehandling knyttet til dette. Oppgavene fordeles gjerne over året slik at boligtilsyn kan foretas i vinterhalvåret. Feieren deltar også i annet brannforebyggende arbeid. Oppmøtested og kontorsted er Åfjord. Det kreves at feier har fagkompetanse/fagbrev som feier. Slik utdanning kan evntuelt tas etter ansettelse forutsatt at annen kompetanse kan godkjennes som opptakskrav til videreutdanning.

Tiltredelse kan skje i 1. halvår  2018 etter nærmere avtale.

 

Feier for fritidsboliger

Det er fastsatt i sentral forskrift at det skal innføres obligatorisk feiing også i fritidsboliger. FBRT skal utføre denne tjenesten for kommunene, i likhet med feiing i boliger, med virkning fra 1. januar 2018.

Feiing og tilsyn skal utføres på alle fritidseiendommer med ildsted uavhengig av nærhet til kjørevei. Variabel arbeidstid og reisevirksomhet må derfor påregnes, arbeidsgiver holder kjøretøy.

Brannforebyggende arbeid generelt må også påregnes i samarbeid med øvrig ansatte i FBRT.

Arbeidet vil den første tida bestå av registrering og 1. gangs kontakt med eiere. Oppmøtested og kontorsted er Brekstad Brannstasjon.  Det kreves at feier har fagkompetanse/fagbrev som feier. Slik utdanning kan evntuelt tas etter ansettelse forutsatt at annen kompetanse kan godkjennes som opptakskrav til videreutdanning.

Tiltredelse kan skje pr 1. januar 2018.

Felles for stillingene gjelder:

Arbeidsoppgaver:

 • Feietjeneste iht vedtatt lokal forskrift om feiing
 • Tilsyn med ildsted mm .
 • Informasjonsarbeid og holdnings-skapende arbeid
 • Mulighet for deltagelse i beredskap som røykdykker .

  Personlige egenskaper som vil bli vektlagt:

 • Gode samarbeidsevner
 • Engasjement og interesse
 • Løsningsorientert
 • Selvstendig
 • Fysisk skikkethet til arbeidsoppgaver i stilling som feier

  Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som feier.
 • Erfaring fra beredskap og forebyggende arbeid.
 • Håndverksmessig utdanning og erfaring
 • Førerkort klasse C.

  Krav til kvalifikasjoner før ansettelse

 • Godkjent vandelsattest
 • Godkjent helseattest 
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Gode datakunnskaper.
 • Førerkort klasse BE

  Lønn og arbeidsvilkår iht hovedtariffavtalens bestemmelser om fagarbeiders lønn.

  Spørsmål kan rettes til Brannsjef Johan Uthus tlf 911 03 189. evnt til leder forebyggende Malene Stræte tlf 970 98 406

   

  Brannkonstabler Roan.

 

Vi har ledige deltidsstillinger ved:

 • Roan Brannstasjon

 

Vi ønsker å ansette personell som har:

 

 • Utdanning tilsvarende grunnkurs for deltidsmannskap
 • Fysisk skikket til røykdykkertjeneste
 • Bosted og arbeidssted i rimelig nærhet til brannstasjon
 • Praktisk erfaring og interesse for yrket
 • God vandel
 • Sertifikat for tungt kjøretøy/utrykningskjøretøy (kl. C/160)
 • Generell erfaring fra tilsvarende arbeid

 

Det vil bli avkrevde helseattest og godkjent fysisk test før ansettelse. Dette organiseres av FBRT før arbeidsavtale inngås. 

Søkere må ha aksept fra hovedarbeidsgiver for deltagelse i tjenesten og ha mulighet for å delta på obligatoriske kurs og øvrig utdanning for å kunne tilfredsstille kravene som stilles til brannkonstabler. Stillingene lønnes iht SFS 2404 og lokale avtaler.

 

Spørsmål kan rettes til Brannsjef Johan Uthus tlf 911 03 189 eller leder beredskap Bernt Lein 918 42 546

 

Felles for alle stillinger:

 

Søknadsfrist:. 25. oktober 2017

Vi oppfordrer også kvinner om å søke på stillingene.

 

 

Fant du det du lette etter?