Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Oppstart av reguleringsplan for Meldalsveien, Hårberg - PlanId 5015201904 - samtidig skal gjeldende reguleringsplan innenfor samme område oppheves.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for Meldalsveien, Hårberg, og oppheving av gjeldende reguleringsplan som har nasjonal PlanID 1621201001. Formålet med ny plan er å legge til rette for  utbygging i ytre avgrensning av Ørland flystasjon.

Arealet i planområdet er pr. i dag, forsvarsformål, boligformål og  landbruks-, natur og friluftsformål i kommuneplanens areal. Krav om konsekvensutredning i planarbeidet er blitt vurdert til ikke å gjelde.

Alle som ønsker kan komme med synspunkter og innspill til planarbeidene.  

Frist for spørsmål, merknader eller opplysninger er 31. desember 2019, og sendes skriftlig til :

Asplan Viak AS v/ Kai Lande
Postboks 24, 1300 Sandvika 
E-post: kai.lande@asplanviak.no

Innspillene merkes «saksnummer 530950-31»

 

Avgrensning av planområdet. Klikk her!  

Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?