Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Tilbud om foreldreveiledningskurs

Målsettingen er at den enkelte skal finne trygghet og bekreftelse på at de er gode foreldre ved å bli bevisst på hva de gjør som er bra for barna.

Ørland kommune har som mål å jobbe forebyggende og helsefremmende. Vi har i 2018 vedtatt en plan om å tilby foreldre ICDP foreldreveilednings kurs. I denne runden er det primært foreldre med barn i alderen 0 - 1 år som er målgruppen for kurset.

ICDP http://www.icdp.no/om-icdp er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge.

ICDP er et tilbud for alle foreldre som har barn i alderen 0 – 18 år. Gjennom programmet kan foreldre møtes i grupper for å utveksle erfaringer og reflektere over egen omsorgspraksis. Målsettingen er at den enkelte skal finne trygghet og bekreftelse på at de er gode foreldre ved å bli bevisst på hva de gjør som er bra for barna. Det gis ingen oppskrift, men hjelp til å finne sine egne løsninger.

I Ørland kommune er familiekoordinator ansvarlig for å drifte ICDP.  ICDP er et universelt forebyggende tiltak. I perioden 2018 – 2021 er det besluttet å fokusere på foreldre som har barn fra 0 – 1 år og foreldre med barn i overganger fra barnehage/skole, barneskole/ungdomsskole og ungdomsskole/videregående skole.

Første kurs starter i løpet av april 2018 og vil bli et tilbud på ettermiddag og kveld, slik at det kan passe for begge foreldre/foresatte å bli med.

Påmelding innen 20. mars 2018 til familiekoordinator Erna Henriette Dahl Tyskø, tlf. 416 83 175. E-post: erna.tysko@orland.kommune.no

Fant du det du lette etter?