Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Varsel om oppstart av planarbeid for Rønsholmen - PlanID 5015201802

I medhold av plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeider på eiendommene gnr. 63, bnr. 42, 43, 66 og 97 på Rønsholmen, ved brua over til Garten.
 

I gjeldende plan for området, Kommuneplanens arealdel, er området definert til næringformål. Man ønsker nå å avvikle virksomheten av utleie, og endre formålet på sjøhusene til fritidsbebyggelse. Området for øvrig vil bli regulert til dagens bruk som er vei, parkering, bolig/næring , marina og friområde.

Flere opplysninger finner du på www.kystplan.no

Merknader kan sendes pr. post eller e-post til: grethe@kystplan.no  eller til Kystplan AS, Storhaugveien 8, 7240 Hitra

Frist er satt til 28.03.2018.

Spørsmål rettes til Grethe Rostad, tlf: 908 55 627

Fant du det du lette etter?