Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Offentlig ettersyn og høring av reguleringsplanforslag Rønsholmen - PlanID 5015201802

I medhold av plan og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10 har planutvalget vedtatt å legge planforslag ut til offentlig ettersyn.
 

I kommuneplanens arealdel er området definert til næringformål. Man ønsker nå å avvikle virksomheten av utleie og endre formålet på sjøhusene til fritidsbebyggelse. Området for øvrig vil bli regulert til dagens bruk som er vei, parkering, bolig/næring , marina og friområde.

Opplysninger finner du også på www.kystplan.no

Merknader kan sendes pr. post eller e-post til Ørland kommune.  Frist er satt til 20.10.2018

Fant du det du lette etter?