Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef plan, drift og landbruk 72 51 40 15 907 72 778 arnfinn.braso@orland.kommune.no
Kommunalsjef helse og velferd 916 44 108 marit.ervik@orland.kommune.no
Rådmann 911 47 143 snorre.glorstad@orland.kommune.no
Kommunalsjef oppvekst 72 51 43 10 905 82 906 odd.erik.rostad@orland.kommune.no
Odd-Erik  Røstad

Ergo- og fysioterapi

Ansatte i avdelingen Ergo- og fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder ergo- og fysioterapitjenesten 72 51 41 46
72 52 36 88

Ørland fysioterapi

Yrjarsgata 9

7130 Brekstad

Ergoterapeut 72 51 41 43 beate.wasskog.lysobakk@orland.kommune.no

Flyktningkoordinator

Ansatte i avdelingen Flyktningkoordinator
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkoordinator 72 51 40 28 918 20 731 silje.tamara.amundsveen@orland.kommune.no

Fysioterapeut

Ansatte i avdelingen Fysioterapeut
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 72 51 41 46 kristin.hovde@orland.kommune.no

Helse og velferd

Ansatte i avdelingen Helse og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
113
72 51 41 01
72 48 01 00
72 48 01 00
482 15 509
73 85 29 50 post@fosenbarneverntjeneste.no
Leder koordinerende enhet 72 51 41 44 416 83 175 erna.henriette.dahl.tysko@orland.kommune.no
Leder for fysio- og ergoterapi 72 51 41 46 melanie.degen@orland.kommune.no
Kommunalsjef marit.ervik@orland.kommune.no
Sykepleier 907 52 067 demensteam@orland.kommune.no
Yrjars gate 6 72 52 36 88
72 51 41 18
917 33 433
72 51 41 05
Vaktmester 993 79 769
Leder oppfølgingstjenesten 72 51 42 29 926 38 810 hanne.krokdal@orland.kommune.no
72 51 41 00
116117
Sykepleier 907 52 067 demensteam@orland.kommune.no
Konsulent 72 51 41 39 rannveig.ljokelsoy@orland.kommune.no
Leder sykehjem 72 51 42 31
Jordmor 72 51 41 48 hilde.kristin.nordaas@orland.kommune.no
72 51 95 48
Avdelingsleder helse og familie 72 51 41 19 karin.storseth@orland.kommune.no
72 51 41 40 72 51 41 39
Kreftsykepleier 72 51 41 05 958 10 691 heidi.saether@orland.kommune.no
Rådgiver 72 51 41 42 eva.tysko.sivertsen@orland.kommune.no
Støttekontaktansvarlig (over 18 år) 72 51 42 29
480 61 100

IKT

Ansatte i avdelingen IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ørland IKT 970 67 252 espen.kalva@orland.kommune.no
Ørland IKT 480 07 082 geir.tillereggen@orland.kommune.no

Kirkekontoret

Ansatte i avdelingen Kirkekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 40 59
Sogneprest 72 51 40 58
Kirkeverge 72 51 40 60
Sekretær 72 51 40 61
72 51 40 38

Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringssjef 415 52 116 arne.martin.solli@orland.kommune.no

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Psykologisk - leder PPT 72 51 95 16 jim.godo@bjugn.kommune.no
Leder ungdommens hus 412 55 902 gry.l.hopstad@orland.kommune.no

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 72 51 40 10 tom.myrvold@orland.kommune no
Tom Myrvold

Personal

Ansatte i avdelingen Personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder personal 72 51 40 48 per.erik.lyngstad@orland.kommune.no

Turistinformasjon

Ansatte i avdelingen Turistinformasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
72 51 55 10

Ørland Kultursenter

Ansatte i avdelingen Ørland Kultursenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskolelærer blås 909 65 229 kimgaraks@gmail.com
Fagleder natur 471 70 454 ingrid.bjorklund@orland.kommune.no
72 51 55 17 bibliotek@orland.kommune.no
Inspektør/lærer Visuell kunst 952 56 264 nina.Gjolgasaether@orland.kommune.no
Servicemedarbeider renate.harbak@orland.kommune.no
Bibliotekar kristin.hjerpseth@orland.kommune.no
72 51 55 10 kultursenter@orland.kommune.no

Åpningstider:

Mandag-torsdag: 09-19
Fredag: 09-16
Lørdag: 11-15

Kino åpner 30 min før forestilling.

72 51 40 00 kulturskole@orland.kommune.no
Kulturskolelærer piano 466 62 366 andersm79@gmail.com
Kulturskolelærer dans 413 79 314 sarahmikkelhaug@gmail.com
Kulturskolelærer sang 977 62 541 astridmjoen@gmail.com
Kulturskolelærer slagverk 476 43 323 hallvard.mjoen@gmail.com
Kulturskolelærer fiolin 957 22 905 nella@penjin.net
Kulturskolelærer gitar 412 15 176 henningroe@gmail.com
Ansvarlig kiosk/servering 72 51 55 10 950 67 207 bente.skaget@orland.kommune.no
Kulturskolelærer sang 930 06 455 ingunn8solem@gmail.com
Kulturskolelærer gitar, sceneteknikk 971 76 965 sunknut@online.no
Leder for galleri og museum 72 51 55 10 995 01 528 gunnhildtettli@hotmail.com
Kino- og biblioteksjef 977 53 254 hanne.tofte@orland.kommune.no
72 51 55 10 ingrid.bjorklund@orland.kommune.no
Arrangement 72 51 55 12 907 98 684 arve.width@orland.kommune.no
Daglig leder Ørland Kultursenter 72 51 55 13 911 03 162 gunn.kristin.orsleie@orland.kommune.no
Kulturskolelærer korps 950 62 111 livdagrunorsleie@gmail.com
Fant du det du lette etter?
Login for redigering