Ansvarlig vertskap

Ansvarlig Vertskap er et formelt samarbeid mellom Ørland kommune, Politiet og utelivsbransjen. 

Opplæring og kursing av ansatte ved skjenkestedene, og intensivt tilsyn med utestedene for å hindre overskjenking og skjenking til mindreårige, står sentralt. 

Målet med Ansvarlig Vertskap er å samarbeide på en god måte med hovedaktørene, og sikre et tryggere uteliv her i Ørland Kommune.  Ansvarlig vertskap er da et møte i halvåret, der kommunen inviterer hovedaktørene med skjenkebevilling.  

I møtet så er det flere innslag fra for eksempel: 

  • Politi 
  • Ambulanse 
  • Vaktselskap (kontrollører) 
  • Helsesøster ungdomsskole og videregående 
  • Natteravnene 
  • Taxi 
  • M.m.  

Slik kan vi ha bedre kommunikasjon og lære fra hverandres ekspertise innen hvert enkelt område.  

E-Læringskurs  

Kurset går ut på å ha kunnskap om servering og skjenking av alkohol og lovverket rundt dette.  

Hvis man har kurset blir man gjerne attraktiv for arbeidsgivere som er i skjenkebransjen.  

Ansvarlig Vertskapskurs kan man ta på nett her: 

Ansvarligvertskap - Helsedirektoratet