Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Høring-Kunngjøring
Publisert 27.07.2018

FOLKEMØTE – NY OMRÅDEPLAN FOR UTHAUG

Publisert 03.07.2018

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det om at det er igangsatt arbeid med detaljregulering av et større boligområde i Kleivan på Opphaug, fordelt på 4 parseller på begge sider av fylkesvei 247. Tiltakshaver er Ørland kommune og plankonsulent Rambøll AS. 

Publisert 29.06.2018

I medhold av plan og bygningslovens § 12-14 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeid med mindre endring i gjeldende reguleringsplan for Gjelhaugen på Kråkvåg.

Publisert 28.06.2018

I medhold av plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for nytt boligområde på Fosenfjellet.

Publisert 21.06.2018

Grøntvedt Pelagic AS søker om å utvide produksjonen ved sildeslakteriet på Uthaug. Det søkes om en økning i råstoffmottak fra 50 000
tonn per år til 75 000 tonn per år. Bedriften skal i tillegg øke driftstida fra 150 til 200 døgn per år.
 

 

Publisert 20.06.2018

Med hjemmel i pbl. § 4-1 besluttet planutvalget å legge vedlagte forslag til Planprogram for Uthaug ut til høring og offentlig ettersyn.

I kommunens planstrategi og planprogram Ørland 2013 -2026 lå en bestilling om kommunedelplan for Uthaug.  Bestilling er gjentatt i ny planstrategi 2016-2020. Det er behov for oppgradering av planstatus da gjeldende reguleringsplan er fra 1992.

Publisert 24.04.2018

I medhold av Plan-og bygningslovens §12-11 legges detaljreguleringsplan for eiendommen Meieritomta Nord gnr/bnr: 68/384, 7130 Brekstad ut på høring og offentlig ettersyn.  Formålet med reguleringen er å utvide boligtilbudet for forsvarets ansatte.

Publisert 19.06.2018

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjente kommunestyret i Ørland detaljreguleringsplan for Bruholmsjordet,

Publisert 11.06.2018

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 finner planutvalget å kunne legge forslag på detaljregulering for del av Utstrand boligområde – PlanID 5015201803 – ut til høring og offentlig ettersyn. Plankart og bestemmelser er datert 18.04.2018.

Publisert 05.03.2018

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 egen-godkjente Kommunestyret ny «Områdeplan for Brekstad sentrum - PlanID 1621201703» datert 12.10.2017, revidert 08.02.2018.


 

Fant du det du lette etter?