Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Høring-Kunngjøring
Publisert 29.11.2019

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for Meldalsveien, Hårberg, og oppheving av gjeldende reguleringsplan som har nasjonal PlanID 1621201001. Formålet med ny plan er å legge til rette for  utbygging i ytre avgrensning av Ørland flystasjon.

 

Publisert 27.11.2019

Etter plan- og bygningslovens § 12-13 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjent reguleringsplan for Brekstadbukta næringsområde.  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hadde innsigelse til planlagt utfylling i bukta ut fra hensynet til områdets naturverdier.

Publisert 13.11.2019

I medhold av plan og bygningslovens § 5-2,12-8 kunngjøres herved at planprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn, og at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for nytt boligområde på Fosenfjellet, Storfosna.  Det ble første gang varslet oppstart i juni 2018, og   Pga at fylkesmannen varslet om mulig innsigelse ved videre planarbeid på varslet omfang ble planområdet endret.

Publisert 19.09.2019

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, besluttet planutvalget å legge planforslag «Detaljregulering Brekstad næringsmiddelpark, PlanID 5015201902» ut til høring og offentlig ettersyn.  

Publisert 03.09.2019

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Kommunestyret, i møte 29.08.2019, å egengodkjenne detaljreguleringsplanen.

Publisert 03.07.2019

Med hjemmel i pbl § 12-12 vedtok kommunestyret, i møte 20.06.2019, å egengodkjenne detaljreguleringsplanen.

Publisert 03.07.2019

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 ble reguleringsplan for Ottersbo IV - PlanID 5015201801, egengodkjent i kommunestyret den 20.06.2019

Publisert 01.02.2019

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12, sak 19/3 egengodkjente kommunestyret i Ørland reguleringsplanen.
 

Publisert 30.01.2019

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjente kommunestyret i Ørland detaljreguleringsplan for Bruholmsjordet,

Publisert 26.10.2018

Med hjemmel i pbl. § 4-1 fastsetter Kommunestyret fremlagte forslag til Planprogram for Uthaug. Samtidig varsles det oppstart for arbeid med ny områdeplan for samme område, og gjeldende reguleringsplaner på området varsles opphevet

Fant du det du lette etter?