Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ildsted 

Installering, endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk er ikke søknadspliktig så lenge følgende forutsetninger er oppfylt:

Etablering av en ny selvstendig boenhet (leilighet) i del av eksisterende bolig er søknadspliktig og utløser enkelte tekniske og formelle krav. 

Utleie av deler av bolig, eksempelvis ett eller flere oppholdsrom, er ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. 

 NB! Gjelder fra 1. juli 2015. 

Byggteknisk forskrift (TEK10) kapittel 14 inneholder krav til energieffektivitet og energiforsyning.

En driftsbygning er en bygning som er nødvendig i forbindelse med driften av en landbrukseiendom. Dette kan være bygninger for jordbruk, husdyrbruk,  skogsdrift, redskapshus, hagebruk, gartneri eller pelsdyravl. 

Når et bygge- eller anleggstiltak bryter med lov, forskrift eller planer, må du søke om dispensasjon

Kravene til avfallshåndtering finnes i byggteknisk forskrift (TEK10) kapittel 9 og byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 8, 12, 13 og 15.

Vær spesielt oppmerksom på TEK10 § 9-8 som setter krav til at minimum 60 vektprosent av avfallet skal sorteres ute på anleggsplass.

Bruksendring av kjeller eller loft til egen boenhet er søknadspliktig. Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak skal forestås av foretak med ansvarsrett. 

Kontakt

Arne Nordgård
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 72 51 40 18
Mobil 969 42 603
Thomas Engen
Leder plan & forvaltning
E-post
Telefon 926 44 492
Mobil 926 44 492
Fant du det du lette etter?