Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferansen er et møte mellom deg og en byggesaksbehandler før søknaden sendes inn og skal sikre at du får den informasjonen du trenger tidlig i planleggingen av byggeprosjektet. Tidlig dialog vil redusere behovet for omprosjekteringer, gi bedre søknader og dermed raskere og bedre saksbehandling. 

Aktuelle spørsmål kan være:

  • Uklare reguleringsbestemmelser
  • Eventuelle dispensasjoner
  • Krav om uavhengig kontroll
  • Uttalelse fra andre myndigheter

For at du skal få størst mulig utbytte av møtet ber vi om at kartutsnitt med tiltaket inntegnet, samt tegninger/skisser av eksisterende og ønsket situasjon vedlegges bestillingen. Alternativt kan bilder som viser eksisterende situasjon vedlegges.

Bestilling kan gjøres ved kontakt med Ørland kommune. En saksbehandler vil ta kontakt med deg på e-post eller telefon og avtale møtetidspunkt. Møtet skal avholdes innen to uker etter at du har bestilt.

 

 

Fant du det du lette etter?