Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nabosamtykke

 Skjema for skriftlig samtykke

Byggverk skal plasseres minst 4 meter fra grensen til naboen. For bygg med gesimshøyde over 8,0 meter skal avstanden være minimum byggverkets halve høyde. Plangrunnlaget kan imidlertid gi en annen avstandsbegrensing, og da er det denne som gjelder.

Avstanden til grensen beregnes fra byggverkets fasadeliv.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt ovenfor eller i nabogrense:

a. når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke, eller
b. ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

Mindre tiltak i denne sammenhengen er bygninger hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for andre mindre tiltak som ikke kan måles etter Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.

Mindre tiltak etter bokstav b kan eksempelvis være:

  • Frittliggende bygg på inntil 50 m2 som ikke skal benyttes til varig opphold eller beboelse
  • Støttemurer som ikke er spesielt omfangsrike
Fant du det du lette etter?