Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Plangrunnlag

Plan- og bygningsloven omfatter bestemmelser om kommunens plangrunnlag. Nedenfor er det gjort rede for hvilke typer planer kommunen har og hva disse planene i hovedsak inneholder.

Reguleringsplan   

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Dette er den type plan som gir flest konkrete føringer for byggetiltak, for eksempel plassering (byggelinje/-grense), høyde, utnyttelse, takform, utforming, rekkefølgekrav osv.

Dersom et tiltak i strid med plan ønskes gjennomført må det enten søkes dispensasjon eller foretas en omregulering. Dersom det skal utarbeides ny reguleringsplan må det tas kontakt med Ørland kommune.

Kommuneplan

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Denne skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål interesser og oppgaver, og omfatter alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

Kommuneplanens arealdel er en oversiktlig arealplan for hele kommunen. Planen utarbeides for en 12 års periode og skal rulleres hvert fjerde år. Planen fastsetter hvilke områder som kan bygges ut. Den bestemmer hvilke prinsipper og forutsetninger som skal ligge til grunn for den mer detaljerte planleggingen av utbyggingsprosjekter, samt vern og bruk av arealer.

I de tilfeller det er motstrid mellom de forskjellige plantypene fremgår det av bestemmelsene hvilken plan som er overstyrende. Helt generelt er dette oftest den siste vedtatte planen.

Fant du det du lette etter?