Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Støttemur

 Reglene for hva som er søknadspliktig blir endret 1. juli.

Søknadsplikt       

Enkelte støttemurer er fritatt fra søknadsplikt. Dette gjelder støttemurer på inntil 1,0 meters høyde som plasseres minst 2 meter fra nabogrense, eller murer på inntil 1,5 meters høyde som plasseres minst 4 meter fra nabogrense.

Støttemurer som er lavere enn 0,5 meter regnes ikke som en konstruksjon og kan i de fleste tilfeller bygges helt inntil nabogrensen uten søknad. 

Krav til ansvarsrett

For støttemurer som ikke er fritatt fra søknadsplikt, må det i de fleste tilfeller være et eller flere ansvarlige foretak som gjennomfører søknadsprosessen og selve tiltaket. Byggesakskontoret praktiserer likevel at murer med høyde inntil 1,0 meter kan fritas fra krav om ansvarsretter. Det betyr at du selv kan søke om å få sette opp en slik mur. Dette gjelder også når støttemuren plasseres helt i nabogrensen, så lenge det er enighet mellom partene om plassering av muren. Naboen må da gi et samtykke til plasseringen, som skal sendes inn med byggesaken.

Høyere murer og murer langs veg, gangveg eller fortau må normalt ansvarsbelegges.

Avstandskrav for søknadspliktige murer

Dersom man ønsker å plassere en støttemur med høyde på inntil 1,0 meter nærmere nabogrensen enn 2 meter, må dette søkes om. Byggesakskontoret kan godkjenne murer nærmere nabogrensen enn 2 meter, selv om eieren av naboeiendommen ikke har samtykket til dette. Hvor nærme en mur kan plasseres må vurderes i hver enkelt sak, basert på høyde, utstrekning og eventuelle ulemper for naboeiendommen. Det er også et vilkår at muren er frittliggende, altså at den ikke henger sammen med andre konstruksjoner.

Sikring mot fall

Høyder over 0,5 m må sikres mot fall. Det blir tiltakshavers ansvar at dette løses, selv når tiltakseiendommen blir liggende lavere enn naboeiendommen.

Fant du det du lette etter?