Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Terrengarbeid

Ikke-søknadspliktige tiltak      

Mindre fyllinger og terrengbearbeiding er ikke søknadspliktig. I spredtbygde strøk må endringene ikke være mer enn 3,0 meter fra opprinnelig terrengnivå, i tettbygde strøk må endringen være maks 1,5 meter, og for rekkehus og annen tett bebyggelse må avviket være maks 0,5 meter.

Terrengendringen må starte minst 2,0 meter fra nabogrensen for at tiltaket skal være fritatt fra søknadsplikt.

Det er viktig at man undersøker grunnforhold og om det forekommer kvikkleire på området før man setter i gang. Terrengendringene må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.

Søknadspliktige tiltak

Det må søkes om tillatelse for tiltak som ikke omfattes av fritaket. Dette gjelder når terrengendringen blir høyere enn det som er nevnt over, og/eller hvis tiltaket kommer for nærme nabogrensen.

Avstandskrav for søknadspliktige tiltak

For mindre terrengarbeider som er søknadspliktige, kan kommunen godkjenne en plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter uten at det foreligger samtykke fra nabo. Byggesakskontoret må da vurdere eventuelle ulemper plasseringen av tiltaket kan få for naboen. For større terrengarbeider som kommer nærmere nabogrensen enn 4 meter må man få samtykke fra naboen eller søke om dispensasjon fra avstandskravet.

Ansvarsrett

Terrengarbeider som ikke er fritatt fra søknadsplikt skal i utgangspunktet ansvarsbelegges, som betyr at et eller flere ansvarlige foretak må gjennomføre søknadsprosessen og selve tiltaket. Byggesakskontoret kan likevel frita fra ansvarsrett for mindre avanserte terrengarbeider. Dette blir en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

 

Fant du det du lette etter?