Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utforming av tiltak og visuelle kvaliteter

Kommunen skal påse at ethvert tiltak som omfattes av lovverket ikke er i strid med loven. Dette gjelder også for utforming av tiltaket og dets visuelle kvaliteter.

Plan- og bygningsloven kapittel 29 angir en rekke krav til tiltaket, herunder det som tidligere ble kalt ”skjønnhetsparagrafen”.

Plan- og bygningsloven § 29-1. Utforming av tiltak

Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i eller i medhold av denne lov.

Plan- og bygningsloven § 29-2. Visuelle kvaliteter

Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.

Disse bestemmelsene skal sikre at nye tiltak har gode nok kvaliteter utseendemessig og rent funksjonelt.

Det er ikke lagt opp til et svært strengt ”skjønnhetsbegrep” – lovgiver har lagt opp til at det skal foretas en helhetsvurdering av tiltaket ut fra de hensyn det er rimelig å ta, til de estetiske og funksjonelle forhold i den aktuelle situasjonen på stedet.

I praksis betyr dette at man i noen tilfeller blir nødt til å endre på tiltaket f.eks. ved å dempe størrelsen eller endre på utseendet for å tilpasse bygget til eksisterende bebyggelse på eller i nærheten av tomten eller i forhold til omgivelsene. Det kan i noen tilfeller være bestemt at opprinnelig bygning eller andre bygninger i nærmiljøet, skal bevares mest mulig som det står (bevaringsregulert). Bygningen kan også være klassifisert å ha en antikvarisk verdi av byantikvaren. Dette må man ta hensyn til ved planlegging av nye tiltak.

Kommunen kan avslå tiltak som ikke synes å ivareta god arkitektonisk utforming eller gode visuelle kvaliteter. Et slikt avslag vil alltid være begrunnet.

Hvis en er i tvil om tiltaket er tilfredsstillende i forhold til utforming og visuelle kvaliteter er det mulig å be om et møte med en saksbehandler (forhåndskonferanse) før det sendes inn byggesøknad.  Saksbehandler vil kunne veilede i forhold til estetikken, men vil ikke kunne ”forhåndsgodkjenne” tiltaket.

Fant du det du lette etter?