Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Våtrom

 

Pbl § 20-5 d), jf. SAK10 § 4-1 (1) c nr. 3:
Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd, er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling:

Installering, endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle.   

  • Tiltakshaver har ansvar for at tiltak etter denne bestemmelsen er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at tiltaket ikke kommer i strid med annet regelverk.

Med våtrom menes rom der overflatene på vegger og gulv jevnlig eller av og til blir utsatt for vannsøl. Eksempler på slike rom er bad, dusjrom og vaskerom.

Det er ikke nødvendig å søke kommunen om å bygge nytt våtrom eller pusse opp våtrom i eksisterende bolig eller fritidsbolig. Dette gjelder også våtrom i eksisterende tomannsboliger, rekkehus eller leiligheter i blokker. Dette gjelder kun dersom arbeidet gjøres innenfor en branncelle eller bruksenhet.

Når byggearbeidene i våtrom ikke er søknadspliktig, er eier ansvarlig for at våtrommet tilfredsstiller forskriftkravene. Foretak som utfører byggearbeidene vil ha et privatrettslig ansvar for sitt arbeid, men vil ikke være ansvarlig overfor bygningsmyndigheten i kommunen.

Arbeider som ikke er søknadspliktig     

  • Fullstendig ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet eller branncelle.
  • Bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet eller branncelle.
  • Bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet eller bebygd areal for tilbygget er over 50 m2 og hvor tilbygget ikke skal brukes som en selvstendig boenhet.

Brannskille anses som brutt når konstruksjonens brannmotstand blir mindre enn minimumskravene i byggteknisk forskrift. I blokker kan det være nødvendig å hente inn kvalifiserte fagfolk til å vurdere om arbeidene vil være innenfor en bruksenhet (ikke bryter branncelle), for eksempel ved skifte av sluk. Skifte av sluk i etasjeskiller av tre mellom boenheter/brannceller vil i de aller fleste tilfeller innebære at brannceller brytes, og vil da være søknadspliktig.

Fant du det du lette etter?