Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Tannhelsetjenesten - Ørland Tannklinikk

Ørland Tannklinikk er den offentlige tannklinikken for Bjugn kommune og Ørland kommune.

 

Ørland Tannklinikk

Adresse: Postboks 220, 7129 Brekstad

Besøksadresse: Ørland medisinske senter, Skolegata 11, inngang D, 7130 Brekstad

Telefon: 74 17 68 88

Fax: 72 52 43 47

Mail: orland.tannklinikk@trondelagfylke.no

 

Tannklinikken tar imot henvendelser om øyeblikkelig hjelp.

I helgene og høytidsdager finnes tannlegevakt i Trondheim, tlf: 800 41 101

Info fra Trøndelag fylkeskommune sin nettside:

Lov om tannhelsetjenesten

Lov om tannhelsetjenesten gir rett til behandling ved de offentlige tannklinikkene i fylket for følgende grupper:

 • Barn fra 0-18 år - gratis tannhelsehjelp ut året du fyller 18 år. Individuell innkalling fra 3-års alder til lokal tannklinikk. Bostedsadresse avgjør hvilken tannklinikk du tilhører.
 • Psykisk utviklingshemmede – gratis tannhelsehjelp
 • Eldre/syke i sykehjem – gratis tannhelsehjelp etter 3 måneder i sykehjem. Oppsøkende tannhelsetilbud
 • Eldre/syke i hjemmesykepleie – gratis tannhelsehjelp til brukere med kommunalt vedtak. Du må ha mottatt hjemmesykepleie en gang i uka i minst 3 måneder.
 • Ungdom 19-20 år – 75% prisreduksjon på prisen ut det året du fyller 20.
 • Pasienter som på grunn av et rusmiddelproblem bor i helseinstitusjon eller mottar tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6 – gratis tannhelsehjelp.

   

  Voksne

  Voksne friske mennesker betaler full egenandel hos tannlege. Tilbud gis både i Den offentlige tannhelsetjenesten etter gjeldende takster og i privat praksis etter den enkelte tannleges takster.

  Voksne mennesker som mottar sosialhjelp fra kommunene kan søke NAV om støtte til tannbehandling. Søknad med tannlegens kostnadsoverslag sendes til NAV i kommunen.

  Folketrygden gir refusjon ved følgende behandlinger/sykdom/tilstander etter nærmere bestemte regler:

 • Tannregulering - delvis refusjon fra folketrygden etter gjeldende takst opp til 18 år.
 • Ved tannkjøttsykdom og tanntap ved tannkjøttsykdom.
 • Ulykker, for eksempel ved yrkesskade
 • Tannslitasje
 • Munntørrhet
 • Allergiske reaksjoner på tannrestaureringsmaterialer
 • Kreft i hode-/hals regionen
 • Sjeldne medisinske tilstander
 • Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom
 • Kirurgisk fjerning av visdomstenner, svulster m.m.

   

  Innsatte i fengsel

  Fri behandling dersom oppholdet varer lenger enn 3 måneder. Ved kortere opphold dekkes kun akutt behandling.

  Flyktninger og asylsøkere

  Voksne kan søke veiledning om økonomisk dekning til tannhelsehjelp gjennom sitt asylmottak. Fylkeskommunen gir behandling til barn og unge 0-20 år j.fr. tannhelsetjenesteloven § 5 – 1.

Fant du det du lette etter?