Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Priser og moderasjonsordninger

 

 Priser 2017


Barnehagepriser (pris per måned fra 1.1.2018)
Oppholdstid Pris Kostpenger
Kontigent 100% plass 2.910 kr 350 kr
Kontigent 80% plass 2.622 kr 279 kr
Kontigent 60% plass 2.036 kr 213 kr
Kontigent 50% plass 1.892 kr 208 kr
Kjøp av enkeltdag 437 kr  

 

Moderasjonsordninger

Søk her

 Fritak eller reduksjon i foreldrebetaling tilbys etter følgende regler:

 • Reduksjon i foreldrebetaling i familier med lav inntekt.
 • Gratis kjernetid (20 timer) for 4-, 5- og 6 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt.
 • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen skal beregnes etter husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
 • Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.
 • Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.
 • Som dokumentasjon må du legge ved selvangivelse. Dersom du ikke kan legge fram selvangivelse, må du legge fram annen dokumentasjon over inntekt.
 • Søknadsfrist for begge ordningene er 1. juni.
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett barnehageår om gangen.
 • Søker plikter å informere kommunen om vesentlige endringer i inntekt i løpet av perioden det er innvilget redusert betaling.
 • Kjøp av ekstradager:

  Så sant barnehagen har kapasitet, er det mulig å kjøpe ekstra oppholdstid i barnehagen.

Fant du det du lette etter?