Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

RettpåSak - Barnehageplass

I Ørland kommune er det barnehageopptak fire ganger i året.

Søknad om ny barnehageplass

Skjema for endring av oppholdstid, overflytting, oppsigelse av barnehageplass

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker, og du har søkt før fristen for hovedopptaket har gått ut. Nytt av året: Barn som fyllet ett år i september og oktober får barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. Det betyr at foreldre som har barn født i september og oktober, også søker inn barna i hovedopptaket med frist 1. april.

Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:

  • barnas alder
  • funksjonsnivå
  • kjønn
  • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

Målgruppe

Barn 0-6 år som er bosatt i kommunen

Kriterier/vilkår

Disse blir prioritert ved opptak:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

I tillegg har barnehagene egne opptakskriterier

Les mer om Ørlands-barnehagen her

 

Fant du det du lette etter?