Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hårberg skole

Hårberg skole er en barneskole med ca 220 elever. Skolen har skolefritidsordning for elever på 1. – 4.trinn.

Hårberg skole kjennetegnes gjennom Ørland kommunes verdiplattform som samhandlende, offensiv, lærende, ansvarlig.

Tilpasset opplæring og tidlig innsats skal gi gode grunnleggende ferdigheter og opplæringen skal tilpasses den enkelte elev og gjenspeile kravene i Forskrift til opplæringslova § 3-1 og Vurdering for læring.

Foreldre skal lett kunne sette seg inn i vårt daglige arbeid gjennom ukeplaner, foreldresamtaler, foreldremøter og skolens læringsplattform Fronter.

I lese - og skriveopplæringen arbeider vi systematisk for å møte den enkelte elev. I samarbeid med Opphaug skole har vi fokus på veiledet lesing. Metoden bygger på stasjonsarbeid og sikrer tett oppfølging av den enkelte elev i lese- og skriveopplæringa.

Vi jobber aktivt med § 9a - elevens rett til et godt skolemiljø. Gjennom Olweusprogrammet, arbeider vi systematisk for å forebygge mobbing og fremme trivsel.

Satsingsområder inneværende skoleår er klasseledelse og regning.

Klasseledelse skal gjenspeile seg gjennom at elever og foreldre møter en profesjonell organisasjon med tydelige voksne som er faglig oppdatert, og har god oversikt over elevens behov og forutsetninger for læring.

Regning er mer enn matematikk og skal være en naturlig del av alle fag. Vi skal bruke ulike tilnærmingsmåter og metoder både teoretisk og praktisk. Regning er et nyttig redskap i hverdagen og i vårt arbeid med opplæringen skal vi gi alle elevene det beste grunnlaget for videre utdanningsvalg.

Det er viktig for oss å formidle til eleven at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner!

Kontakt

Mabel Slotterøy
Mabel Slotterøy
Rektor Hårberg skole
72 51 43 24
920 87 164
Hårberg skole
72 51 43 21
Merete Nesholen
Leder Hårberg SFO
477 58 599
SFO Hårberg skole
477 94 068
Trude Gjul
Tiltaksteamleder
975 96 523
Johannes Killingbergtrø
Teamleder 1.-4.trinn
901 29 102
Ole-Gunnar Utstrand
Teamleder 5.-7.trinn
932 29 732
Fant du det du lette etter?