Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hårberg skole

Hårberg skole er en 1.-7. skole med ca 230 elever. Vår skolefritidsordning har ca 60 barn.

Hårberg skole kjennetegnes gjennom Ørland kommunes verdiplattform som samhandlende, offensiv, lærende, ansvarlig.

Tilpasset opplæring og tidlig innsats skal gi gode grunnleggende ferdigheter og opplæringen skal tilpasses den enkelte elev og gjenspeile kravene i Forskrift til opplæringslova § 3-1 og Vurdering for læring.

Foreldre skal lett kunne sette seg inn i vårt daglige arbeid gjennom ukeplaner, foreldresamtaler, foreldremøter og skolens læringsplattform Fronter.

I lese - og skriveopplæringen arbeider vi systematisk for å møte den enkelte elev. I samarbeid med Opphaug skole har vi fokus på veiledet lesing. Metoden bygger på stasjonsarbeid og sikrer tett oppfølging av den enkelte elev i lese- og skriveopplæringa.

Vi jobber aktivt med § 9a - elevens rett til et godt skolemiljø. Gjennom Olweusprogrammet, arbeider vi systematisk for å forebygge mobbing og fremme trivsel.

Satsingsområder inneværende skoleår er klasseledelse og regning.

Klasseledelse skal gjenspeile seg gjennom at elever og foreldre møter en profesjonell organisasjon med tydelige voksne som er faglig oppdatert, og har god oversikt over elevens behov og forutsetninger for læring.

Regning er mer enn matematikk og skal være en naturlig del av alle fag. Vi skal bruke ulike tilnærmingsmåter og metoder både teoretisk og praktisk. Regning er et nyttig redskap i hverdagen og i vårt arbeid med opplæringen skal vi gi alle elevene det beste grunnlaget for videre utdanningsvalg.

Det er viktig for oss å formidle til eleven at de stadig er i utvikling, slik at de får tillit til egne evner!

Kart
Hårberg skole
Sist endret 07.03.2017

Kontakt

Mabel Slotterøy
Mabel Slotterøy
Rektor Hårberg skole
Hårberg skole
Merete Nesholen
Leder Hårberg SFO
SFO Hårberg skole
Trude Gjul
Tiltaksteamleder
Johannes Killingbergtrø
Teamleder 1.-4.trinn
Ole-Gunnar Utstrand
Teamleder 5.-7.trinn
Fant du det du lette etter?
Login for redigering