Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Opphaug skole

Opphaug skole er en barneskole med ca. 180 elever. Skolen har skolefritidsordning for elever på 1. – 4.trinn.

Hos oss vektlegges læring av grunnleggende ferdigheter og å skape en kultur for læring. Personalet på Opphaug skole har som mål å utvikle en trygg og inkluderende skole der trivsel og gjensidig respekt mellom barn, skolens voksne og foreldre står i sentrum.

Aktive barn lærer best, og deler av opplæringa foregår ute. Læring gjennom lek - ute og inne, fysisk aktivitet og aldersblandede aktiviteter vektlegges. Uteskolen som læringsarena er en viktig arbeidsmåte.

I lese- og skriveopplæringa arbeider skolen systematisk for å møte den enkelte elev. I samarbeid med Hårberg skole har vi fokus på veiledet lesing. Metoden bygger på stasjonsarbeid sikrer tett oppfølging av den enkelte elev i lese- og skriveopplæringa.

Satsingsområder inneværende skoleår er klasseledelse og regning.

Klasseledelse skal gjenspeile seg gjennom at elever og foreldre møter en profesjonell organisasjon med tydelige voksne som er faglig oppdatert og har god oversikt over den enkelt elevens behov og forutsetning for læring.

Regning er en grunnleggende ferdighet i alle fag. Vi skal bruke ulike tilnærmingsmåter og metoder både teoretisk og praktisk. Regning er et nyttig redskap i hverdagen og i vårt arbeid i opplæringen skal vi gi alle elevene det beste grunnlaget for videre utdanning.

Det er viktig for oss at alle elevene får kompetanse til å møte livets oppgaver og kan mestre utfordringer sammen med andre.

 

 

 

 

Kontakt

Gunn Eva Haug
Rektor Opphaug skole
72 51 43 00
997 48 621
Opphaug skole
72 51 43 07
Inger Kjersheim Skogen
Tiltaksteamleder
72 51 43 06
416 97 574
Terje Steen
Teamleder 5. - 7. trinn
952 44 443
Ingunn Elvan
Teamleder 1. - 4. trinn og sfo
72 51 43 05
473 03 372
Fant du det du lette etter?