Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Tannhelsetjenesten - Ørland Tannklinikk

Ørland Tannklinikk er den offentlige tannklinikken for Ørland kommune og Bjugn kommune.

Ørland Tannklinikk har lokaler i Ørland medisinske senter, inngang D, samme inngang som legesenteret.

Tannklinikken tar imot henvendelser om øyeblikkelig hjelp. I helgene og høytidsdager finnes tannlegevakt i Trondheim:
tlf 73 50 55 00

Den offentlige tannhelsetjenesten er fylkeskommunens ansvar og fylkeskommunen skal:

  • Fremme tannhelsen i befolkningen og gjennom tannhelsetjenesten sørge for nødvendig forebygging og behandling
  • Sørge for at tannhelsetjenester, også spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor i fylket
  • Sørge for å samordne den offentlige og private tannhelsetjenesten effektivt

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen.

Lov om tannhelsetjenester gir rett til behandling ved de offentlige tannklinikkene i fylket:

  • Barn fra 0-18 år får gratis tannhelsehjelp ut året de fyller 18 år. De får individuell innkalling fra 3-års alder
  • Psykisk utviklingshemmende får gratis tannbehandling, mot at det er levert legeerklæring på diagnose
  • Eldre/syke i sykehjem får gratis tannhelsehjelp etter 3 mnd i sykehjem. Det er et oppsøkende tannhelsetilbud.
  •  Eldre/syke i hjemmesykepleie får gratis tannhelsehjelp til brukere med kommunalt vedtak. Du må ha mottatt hjemmesykepleie en gang i uka i minst 3 mnd. Et skjema om gratis tannbehandling og kommunalt vedtak må levers før time gis
  • Ungdom 19-20 år får 75% prisreduksjon på prisen ut det året de fyller 20 år

Tannbehandling i narkose

Det er tannlege og/eller tannpleier som tar avgjørelsen om pasienten skal henvises til behandling i narkose. Tannbehandling i narkose skjer ved St.Olavs hospital og ved Røros sykehus. Tannbehandling i narkose er den siste utvei, det skal være prøvd med tannbehandling på offentlig tannklinikk før man henviser.

Ørland Tannklinikk har kapasitet til å ta inn voksne pasienter.

Voksne som mottar sosialhjelp fra kommunene kan søke NAV om støtte til tannbehandling. Søknad med tannlegens kostnadsoverslag sendes til NAV i kommunen

Rusmisbrukere
Personer som på grunn av rusmiddelproblem, bor i helseinstitusjon eller mottar tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr.6 har rett til gratis tannhelsehjelp når opphold/vedtak har vart eller forventes å vare i 3mnd eller mer.

Flyktninger og asylsøkere
Voksne kan søke veiledning om økonomisk dekning til tannhelsehjelp gjennom sitt asylmottak. Fylkeskommunen gir behandling til barn og unge 0-20 år jfr.tannhelsetjenesteloven §5-1.

Tannhelsesekretærer ved Ørland Tannklinikk


Brit Solberg Skomsøy
Carola Forsthøfel
Antoinette Van Den Bos

 

 

 

Kontakt

Tannklinikk Ørland
Naweed Faizi
Tannlege
Maryanne Ørsleie
Tannpleier
Fant du det du lette etter?
Login for redigering