Barnas digitale hverdag

Torsdag 25.01 arrangerte Solkysten barnehage, avd Lysøysund og Fagerenget Montessori skole del 2 av felles foreldremøte om "Laget rundt barnet". Tema denne kvelden var barnas digitale hverdag. 

Politikontakt Jan Ivar Småvik og helsesykepleier Stina Skavdal delte av sin kompetanse og erfaringer om hvilke utfordringer og farer barna kan møte på internett.  

De hadde en gjennomgang av hva lovverket sier, aldersgrenser for spill og sosiale medier, og hvilke konsekvenser misbruk kan føre til.

Som Småvik påpekte; det er foresatte sitt ansvar at barnet er trygt; gir du barnet ditt tilgang til internett, gir du også internett tilgang til ditt barn! Som alltid ett meget godt oppmøte og et stort engasjement fra foresatte i Lysøysundet. Foreldrene ga tilbakemelding om at kvelden var informativ og viktig. 

Vi som arrangørene ved barnehage og skole setter stor pris på at våre samarbeidsinstanser deltar og bidrar på temakveldene våre, og deler av sin kunnskap.