Indre Fosen kommune

Dugnad i Kosmos barnehage

Kosmos barnehage sin visjon er: "Kosmos barnehage - bidrar til å lære hvordan vi tar vare på oss selv, hverandre og naturen".

Les mer

 

Innsyn og offentlighet

Følg med på hva som skjer i kommunen og lokaldemokratiet. 

Ørland kommune søker enhetsledere.

Ved innføring av ny lederstruktur i Ørland kommune har vi ledige stillinger som enhetsledere. 

Enhetsledere vil sammen med kommunedirektørens ledergruppe utgjør den strategiske ledelsen i Ørland kommune. Enhetsleder har hovedansvaret for utvikling og planlegging innenfor områdene ledelse, personal, økonomi og fag innen sitt område.

Les mer om de ledige stillingene

Valg av meddommere og skjønnsmedlemmer – til offentlig ettersyn

Det skal velges meddommere til lagretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 01.01.25 – 31.12.28, samt foreslås skjønnsmedlemmer for samme periode.

Kommunens arbeidsutvalg/valgnemnd har i møte 07.05.24 kommet med sin innstilling til meddommere og skjønnsmedlemmer. Innstillingen blir nå liggende ute til offentlig ettersyn i to uker, før kommunestyret godkjenner endelig.

Les mer

Økt militær flyaktivitet ut fra Ørland flystasjon

De neste månedene vil det være både norske F-35, belgiske F-16 og nederlandske F-35 i luftrommet i Norge. Formålet er å øve på egne ferdigheter, og ikke minst integrasjonstrening på tvers av nasjoner og ulike typer kampfly. Øvingen vil pågå ut juli.

Les mer

Hva skjer i Ørland?

Ta en titt inne på nyheter og kalender, og følg med på hva som skjer i kommunen. 

Til toppen