Tilgjengelighetserklæringer for Ørland kommune

Fra 01.02.2023 skal alle offentlige virksomheter ha en tilgjengelighetserklæring for sine nett-tjenester. Erklæringen indikerer i hvilken grad de ulike nettstedene etterlever kravene til universell utforming av IKT.

Tilgjengelighetserklæring for Ørland kommunes hovednettsted

 

Lenke til andre erklæringer

Tilgjengelighetserklæringer legges som hovedregel ut på nettstedet de gjelder for. I de tilfellene hvor vi ikke har mulighet til å lenke til de fra de aktuelle nettstedene, vil lenken legges på denne siden.


Eventuelle spørsmål om kommunens arbeid med universell utforming av IKT kan rettes til postmottak@orland.kommune.no