Vakttelefoner

Oversikt over vakttelefoner i og utenfor arbeidstid.

Akutt hjelp

 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113
 • Legevakt: 116 117

Tekniske tjenester

Helsetjenester

Vakthavende jordmor:  480 61 100

 • Vakttelefon Hjemmesykepleien:

Veterinær og vilt

 • Viltpåkjørsel - Ring Politi: 02800
  Hvis du ser skadet dyr, ring Vilttelefon: 414 54 747
 • Veterinær - vakttelefon: 915 28 500

Barn og unge/krisesenter

 • Alarmtelefon for Barn og Unge: 116 111
 • Krisesenter for Orkdal og Omegn: 72 48 24 10
  • 24 timer i døgnet.
 • Barnevernsvakten i Trondheim: 02800
  • Har beredskap for Fosen barneverntjeneste kveld, natt, helg og helligdager.

Annet