Vakttelefoner

Oversikt over vakttelefoner i og utenfor arbeidstid.

Akutt hjelp

 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113
 • Legevakt: 116 117

Tekniske tjenester

 • Teknisk vakt:  906 97 333
 • Vakttelefon for vannforsyning:  918 40 828
 • Vakttelefon vei og avløp:  906 97 333
 • Vakttelefon brøyting:  906 97 333
  • Vi har avtale med entreprenører som skal utføre brøyting på kommunale veier etter kriterier vedr. mengde snøfall og annet.
 • Vakttelefon bygg:  904 19 501

Helsetjenester

Vakthavende jordmor:  480 61 100

 • Vakttelefon Hjemmesykepleien:

Veterinær og vilt

Barn og unge/krisesenter

 • Alarmtelefon for Barn og Unge: 116 111
 • Krisesenter for Orkdal og Omegn: 72 48 24 10
  • 24 timer i døgnet.
 • Barnevernsvakten i Trondheim: 02800
  • Har beredskap for Fosen barneverntjeneste kveld, natt, helg og helligdager.

Annet