Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for helse og familie 2024 - 2036

Kommunestyret i Ørland kommune vedtok 21.03.2024 å legge ut utkast til kommunedelplan på høring og offentlig ettersyn.

11 personer - helsepersonell kledd i grønt, hav og blå himmel i bakgrunn - Klikk for stort bilde

Fotograf: Håkon Borgen


Kommunedelplanen er helse- og familietjenestens overordnede styringsdokument som gir føringer for tjenesteleveransen og utviklingen de kommende 12 årene. Den beskriver hvordan vi sammen ønsker å utvikle helse- og familietjenesten og hvilke områder vi skal satse på for å sikre gode tjenester til innbyggerne både i dag og frem mot 2036. Planen er et resultat fra innspill fra både brukere, pårørende, ansatte, samarbeidspartnere og folkevalgte.

Det er utarbeidet 5 overordnede mål med tilhørende strategier som ivaretar satsningsområdene til kommunedelplan og har en klar dreining av helse- og familietjenestene i tråd med omstillingen som kreves for å møte fremtidens tjenestebehov. 

 

Innspill til høringsutkast
Frist for å komme med innspill er satt til tirsdag 7. mai 2024

Innspill sendes til postmottak@orland.kommune.no eller til Ørland kommune, postboks 43, 7159 Bjugn.  Merk innspill med «Innspill kommunedelplan for helse og familie».


Vedlegg:

Saksframlegg

Kommunedelplan for helse og familie 2024 – 2036 – høringsutkast

Vedlegg. Kunnskapsgrunnlag til kommunedelplan