Vaksinering vinter 2024

Det er anbefalt med både influensavaksine og oppdatert koronavaksine for risikogrupper for vintersesongen -24. Disse to vaksinene kan settes enten samme dag, eller med minst 7 dagers mellomrom. 

Fra 9. januar tilbys følgende vaksiner på legekontorene:

 • Influensavaksine for risikogrupper til 150 kr egenandel.
 • Koronavaksine tilbys gratis til risikogrupper. For personer som ikke er i risikogrupper er det en egenandel på
  kr. 300,-
   

Det betyr at det ikke lenger er mulig å få tatt koronavaksine på apotekene. Det blir heller ikke satt opp egne vaksinedager i kommunen fremover.
 

Barn i risikogruppen

 • Koronavaksine:
  • Barn i risikogrupper og i alderen 6 måneder-4 år og 5–11 år får egne barnedoser av koronavaksine. Disse må bestilles etter hvor mange som ønsker å gi sine barn denne vaksinen. Det blir derfor satt opp egne datoer for koronavaksinering til barn under 12 år.
 • Influensavaksine:
  • Barn i risikogrupper som anbefales influensavaksine får tilbud om ordinær influensavaksine som sprøyte på massevaksinasjonsdagene. Vi har også tilgang til influensavaksine som nesespray for barn i alderen 2-17 år. Dette kan bestilles ved å kontakte vaksinasjonskoordinator på vaksinetelefonen. Nesesprayvaksinen bør ikke brukes av barn med alvorlig astma, aktivt pustebesvær, immunsvikt eller åpen nese- gane- spalte.

 

Hvis du må kontakte vaksinekoordinator kan du ringe på tlf. 959 25 002  

Hvem bør vaksinere seg? 

 

Koronatester

Fra og med 1. desember 2023, vil det ikke lenger være en generell utdeling av koronatester til innbyggere i Ørland kommune. De som føler seg dårlige og/eller har feber bør holde seg hjemme til de er friske. Pasienter i risikogruppe som mistenker koronainfeksjon under oppseiling eller pasienter som har et mer komplisert forløp enn 2-3 dager med lettere luftveisinfeksjon og litt feber får vurdere kontakt med fastlege eller legevakt. 

Personer med litt luftveisplager som bare ønsker en koronatest for sikkerhets skyld kan risikere å ikke få tilbud om koronatest på legekontoret da disse testene nå er forbeholdt visse situasjoner.