Borgerlig vielse

Du kan gifte deg borgerlig i Ørland kommune

Ørland kommune tilbyr gratis vielser, primært på fredager innenfor kommunens normal åpningstid kl. 9 - 15. Det kan også vurderes vielser på andre dager eller tidspunkt.

Du kan velge en personlig ramme rundt seremonien, men det må i så fall organiseres og betales av paret selv.

Det første du må gjøre er å fylle ut skjema på Skatteetatens nettsider og få deg en prøvingsattest som er gyldig i 4 måneder.

Bestill dato og klokkeslett i god tid om du planlegger å gifte deg.

 

Hvem kan gifte seg - og hvor?

 • Alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a, kan gifte seg borgerlig i Ørland kommune.
 • Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både for utenlandske par og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet.
 • Ørland kommune tilbyr også vigsler for andre kommuners innbyggere.
 • Kommunale vigslere har anledning til å vie brudepar i hele Norge, inkludert Svalbard. De har ikke anledning til å vie brudepar i utlandet.

 

Før dere kan gifte dere

Før dere kan gifte dere må dere fylle ut prøvingsattest og en forlovererklæring. Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Original prøvingsattest må leveres eller sendes kommunen så snart dere har fått den fra skatteetaten/folkeregisteret. Prøvingsattesten må senest være sendt inn til kommunen 14 dager før vielsen. Dere må også på forhånd sende kommunen en bekreftet kopi av gyldig ID (pass eller førerkort).

 

Start utfyllingen på skatteetatens hjemmesider

 

Bestille tid for vielse

Dato og tidspunkt bestilles på eget søknadsskjema.

 • Oppgi gjerne om du ønsker ordinær seremoniramme (gratis-tidsbestemt) eller seremoni på eget sted eller annet tidspunkt (kan utløse kostnad).
 • Vigselen kan også foretas på sted som paret selv har valgt. Ørland kommune (vigsleren) forbeholder seg retten til å godkjenne sted for vigselen.
 • Vielser foretas normalt av ordfører eller varaordfører, men kan også foretas av kommunedirektør, kommunalsjefene eller formannskapets medlemmer.

 

Følgende folkevalgte og ansatte i Ørland kommune har vigselsmyndighet

 

Folkevalgte

 • Hallgeir Grøntvedt, ordfører (SP)
 • Mona Sjøli, Varaordfører (H)
 • Ingvild Wik Solberg (AP)
 • Ogne Undertun (AP)
 • Eirik Lundemo (H)
 • Marit Sletten (INP)
 • Britt Eli Døsvik (Sp)

 

Ørland kommune​​​​​

 • Marit Ervik, kommunedirektør 
 • Thomas Engen, kommunalsjef for samfunnsutvikling og kommunale tjenester
 • Arild Risvik, kommunalsjef for organisasjon og utvikling
 • Annie Magdele Presthus Johansen, kommunalsjef for oppvekst og utdanning
 • Geir Aune, kommunalsjef for økonomi og finans
 • Lisa Estensen, kommunalsjef for helse og familie

 

Hva koster det?

Vielser er gratis så fremt vielsen foregår innenfor de tidspunkt som er satt og i kommunens lokaler.

 • Eventuell leie av andre lokaler bestilles og dekkes av paret selv.
 • Kostnader til pynt, dekorasjoner, musikk og øvrige innslag må organiseres og dekkes av paret selv.
 • Hvis vielsen skal foregå utenfor fastsatt tilbud eller utenfor kommunes grenser, må paret dekke reiseutgifter og andre merutgifter for vigsleren.

 

Hvordan foregår seremonien?

Kommunens seremonirom for vielser er i Ørland Kultursenter og tar ca 30 gjester.

Paret som skal gifte seg, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vielsen. Paret må fremvise gyldig legitimasjon som pass eller sertifikat med bilde. Legitimasjon og navnene på prøvingsattesten må stemme overens.

 

Dere venter utenfor seremonirommet til dere blir vist inn. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer. Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

 

Seremonien varer i ca 10 - 15 minutter. En vigsler står for vielsen. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Dere blir så spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Deretter erklærer vigsleren dere som rette ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

 

Hvis dere ønsker å utveksle ringer, gi gjerne beskjed på forhånd når dere bestiller time. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk.

Dere kan gjerne ha musikk under seremonien. Gi i så fall beskjed på forhånd.

 

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler.

 

Etter vielsen

Når vielsen er over, vil paret få med seg midlertidig vigselsattest (kopi av signert prøvingsattest/protokoll). Kommunen sender den signerte prøvingsattesten/protokollen til Skatteetaten som igjen utsteder endelig vigselsattest.

Les mer om vigselattesten hos Skatteetaten.

 

Du som nygift motta bekreftelse på vigsel digitalt fra Folkeregisteret.

 

 • Ikke-bosatte får fortsatt tilsendt vigselsattest (gitt at skatteetaten har en adresse på dem)
 • Hvis dere skal endre navn som resultat av vigselen, må det ordnes av dere selv. Søknad finnes på Skatteetatens sider.
 • Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten.
 • Annet du lurer på angående borgerlig vielse, ta kontakt med kommunen.

 

Reglement for borgerlig vigsel i Ørland kommune