Spillemidler

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som årlig fordeles av kulturdepartementet til ulike allmennyttige formål innen idrett, kultur og friluftsliv.

Fristen for å søke i 2024 er 1. oktober.

Hva kan du søke tilskudd til?

 • Bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser.
 • Universell utforming av eldre idrettsanlegg.
 • Kjøp og innredning av eksisterende anlegg.

Hvem kan søke?

Søkere om spillemidler til ordinære idrettsanlegg kan være:

 • Kommuner og fylkeskommune
 • Idrettslag underlagt Norges Idrettsforbund
 • Aammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg.
 • Aksjeselskap, andelslag eller andre sammenslutninger som oppfyller krav til organisasjonsform. Se bestemmelsene lenket opp under. 
   Bestemmelser om tilskudd til anlegg for drett og fysisk aktivitet - Regjeringen.

Hvordan søke - og når er fristen?

 1. Alle anlegg som søker om spillemidler skal være omtalt i kommuneplanen om idrett, friluftsliv og kultur. Ta kontakt så tidlig som mulig for å få prosjektet inn i handlingsdelen, endelig frist for 2024 er fredag 30. august.
   
 2. Obligatorisk sjekkliste skal fylles ut og legges med som vedlegg til alle nye ordinære spillemiddelsøknader

  Sjekkliste - et verktøy for planlegging av anlegg (PDF, 750 kB)
   
 3. Du finner elektronisk søknadsskjema gjennom anleggsregisteret (frist for Ørland kommune er 1. oktober 2024)

  Gå til søknadsskjemaer - anleggsregisteret 
   
 4. Alle søknader gås så gjennom av kommunen, og søkere blir kontaktet ved eventuelle mangler/spørsmål til søknaden. Kommunestyret prioriterer søknadene, som oversendes videre til fylkeskommunen i januar. Idrettsrådet kommer med innspill til prioriteringen.
   
 5. Søknader blir behandlet av fylkeskommunen og kulturdepartementet om våren, og man får svar i løpet av sommeren.

Vedlegg til spillemiddelsøknaden:

På anleggsregisteret står det beskrevet hvilke dokumentasjon som må forberedes til søknaden: 
Hva slags dokumentasjon må forberedes? – Anleggsregisteret.no