Prosedyre ved installasjon av vannmålere

Installasjon og bytte av kommunens vannmålere skal kun utføres av rørlegger med ansvarsrett. Innbyggerne tar selv kontakt med rørlegger for installasjon.

Eksempel på en vannmåler - Klikk for stort bilde

Installasjon og bytte av vannmåler

Frittstående bygg (eks.: garasje, fjøs, lager etc.) skal ha hver sin måler, altså hvert sitt abonnement. Vannmåler skal monteres av rørlegger før første avregning. Bygg med flere inntak må ha tilsvarende antall vannmålere. 


Rett etter hovedstengekran monteres tilbakeslagsventil, sil, vannmåler og til slutt stengekran. Vannmåler skal plomberes med medfølgende strips.


Registrering av vannmåler

Rørlegger registrerer vannmåler og plomberingsnummer digitalt på kommunens hjemmeside: 
registrering av vannmåler 


Bytte av gammel vannmåler

Ved utbytting av gammel vannmåler skal tekniske bestemmelser følges, dette innebærer at tilbakeslagsventil, sil og kran må monteres. Rørlegger rapporterer inn målestand og målenummer på gammel måler til Ørland kommune, tlf. 72514000 eller e-post: komm.avg@orland.kommune.no


Bestilling av vannmåler

Rørlegger henter ut vannmålere på Nordskogveien 90, mellom kl. 07.00 - 08.00 på virkedager. Unntaksvis kan andre tidspunkt avtales nærmere med vannvakt som nåes på tlf. 918 40 828.