Skjemaoversikt

Her har du en oversikt over skjemaer til ulike tjenester du kan søke om. 

Digitale skjemaer hos Ørland kommune finner du ved å trykke på knappen “skjemaliste”.

Skjemaliste - (onacos.no)

Andre søknadskjemaer

Helse, omsorg og sosiale tjenester

De fleste helse- og omsorgstjenestene skal søkes på gjennom HelsaMi.

Hvordan søke gjennom HelsaMi + utskriftsversjon

Tjenester som ikke bruker HelsaMi

Plan, bygg og eiendom

Du finner ulike søknadsskjema innen Plan, bygg og eiendom på Direktoratet for byggkvalitet  og på kartverket.

Alle Skjema - Kartverket.no

Søknad og skjema for byggesak - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Næring og landbruk