Avlingsskade

Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot. Erstatning forutsetter at det er godt dokumentert at det er en klimatisk skade som er årsaken til avlingssvikten.

Søknadsfrist er 31. oktober og søknaden sendes til kommunen.

Tilskudd ved produksjonssvikt

Du kan søke tilskudd for

 • produksjonssvikt bær
 • produksjonssvikt frukt
 • produksjonssvikt grønnsaker
 • produksjonssvikt korn
 • produksjonssvikt poteter
 • produksjonssvikt grovfor i foretak med husdyr
 • produksjonssvikt grovfor for salg

Når kan du få tilskudd

Du kan få tilskudd når

 • produksjonssvikten skyldes klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot
 • de klimatiske forholdende er godt dokumentert
 • du har ha dyrket og driftet jorden på en faglig forsvarlig måte, for eksempel at det som dyrkes er tilpasset vårt klima og arealet må være godt drenert og avlingen høstet
 • avlingen i skadeåret er mindre enn 70 % av gjennomsnittsavlingen for vekstgruppen, det er en egenrisiko på 30 %

Slik søker du

Før du sender søknad må du melde fra til kommunen om skaden, slik at vi kan kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvises.

Søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratet sine nettsider, der ligger det også relevant informasjon om hva søknaden må inneholde. 

Fristen for å sende inn selve søknaden er 31. oktober. Send per e-post eller vanlig post: 
Kontaktinformasjon til Ørland kommune.

Søknad om tilskudd ved produksjonssvikt

Når du har sendt inn søknad kontrollerer kommunen opplysningene du har oppgitt. Hvis det er behov for mer informasjon kan det bli spurt etter. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden og fatter vedtak.