Nybygging og ombygging av landbruksveier

Bygging av nye og ombygging av eldre landbruksveier må godkjennes av kommunen. 

Hvem kan søke? 

Eiere av landbrukseiendommer som ønsker å bygge ny eller forbedre en gammel jordbruks- eller skogsvei. 

Slik søker du

Du finner søknadsskjema på Landbruksdirektoratet. Her finner du også oversikt over hvordan du søker. Søknadsskjema sender du til kommunen. 

Søke om bygging av landbruksvei - Landbruksdirektoratet

Dette skal søknaden inneholde

  • Generelt om veitiltaket
  • Hensyn til miljøverdier og andre interesser
  • Kart i målestokk 1:5000

Du kan sende søknaden per e-post eller post. klikk på linken under for mer detaljer. 
Kontaktinformasjon til Ørland kommune.