Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Publisert 20.02.2018

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-16 har Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) stadfestet revidert planforslag til Kommuneplanens arealdel 2014-2026. 

Publisert 19.02.2018

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 egen-godkjente Kommunestyret ny «Områdeplan for Brekstad sentrum - PlanID 1621201703» datert 12.10.2017, revidert 08.02.2018.


 

Publisert 15.02.2018
Svommehall-OLK-00079

Fri inngang for alle, ikke bare barn og ungdom, i svømmehallen i vinterferieuka. Svømmehallen er åpen fra kl. 11. - 14. mandag til fredag i tillegg til ordinære åpningstider.

Publisert 13.02.2018

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om igangsetting av detaljreguleringsplan for Utstrand boligfelt. Tiltakshaver er Ørland kommune, og plankonsulent er Tegn_3.

Publisert 13.02.2018

I medhold av plan og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt reguleringsplanarbeider på eiendommene gnr. 63, bnr. 42, 43, 66 og 97 på Rønsholmen, ved brua over til Garten.
 

Publisert 08.02.2018
sl terje sørensen kulturpris

Prisutdelingen skjer på Ørland Kultursenter torsdag 15. februar.

Publisert 05.02.2018

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det om at det er igangsatt arbeid med endring av gjeldende detaljplan Ottersbo IV (PlanID 1621201406). Tiltakshaver er Ørland kommune og plankonsulent er Arkiplan AS.

 

Publisert 01.02.2018

Stengt i dag torsdag 1. februar

Publisert 31.01.2018

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres herved at kommunestyret har egengodkjent reguleringsplan for Nordlund med tilhørende bestemmelser.

Publisert 29.01.2018

Seks søkere til stillingen som administrativ toppsjef i "Nye" Ørland kommune

Fant du det du lette etter?