Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Publisert 19.09.2017

Vi har fått bekreftelse fra vår leverandør om at alt er i orden, og dokumenter på offentlig innsyn er tilgjengelig igjen.

Publisert 18.09.2017

Fosen Renovasjon IKS utfører renovasjonstjenester i Ørland, Bjugn, Åfjord og Rissa.  Innsamnlingstjenesten er anbudsutsatt og har fra 01.4.2015 vært betjent av RenoNorden AS.

 

 

Publisert 14.09.2017

I forbindelse med montering av stål og hulldekker på Ørland Sparebank Arena vil det bli redusert framkomst til Ørlandshallen i en periode framover. Det vil bli mulig å gå langs gjerdet og fram til Ørlandshallen. Det er sterkt redusert framkomstmulighet med bil i denne perioden. De dagene veien er helt stengt må gangtrafikk gå på plenen langs gjerdet fram til hallen. Veien til Ørlandshallen stenges helt i 3 dager i uke 39 og 41 (antatt 3 siste dagene i uka).

Det anmodes om at brukere til hallen følger skilting.

Gjerdet blir flyttet fredag 15.9.2017.

Vedlagt følger plan (PDF, 209 kB) som viser plassering av gjerder ved montasje stål og hulldekke.

Publisert 07.09.2017

I hht. plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok planutvalget, i møte 23.08.2017, å legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn og høring.  

Publisert 18.07.2017

Lokaler i 2. etasje av Ørland Sparebank Arena til leie

Publisert 13.07.2017

Etter plan- og bygningslovens § 12-13 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjent reguleringsplan for Brekstadbukta næringsområde.  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hadde innsigelse til planlagt utfylling i bukta ut fra hensynet til områdets naturverdier.

Publisert 13.07.2017

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres herved at kommunestyret har egengodkjent reguleringsplan for Fylkesveg 710 Brekstad ferjekai med tilhørende bestemmelser.

Publisert 13.07.2017

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok kommunestyret i Ørland å egengodkjenne fremlagte reviderte planforslag til Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Del av bestemmelsene er unntatt rettsvirkning på grunn av innsigelser.

Publisert 11.07.2017

Problemene som har oppstått med vanntrykket og manglende vann skal nå være løst i de berørte områdene. Dersom du mot formodning fortsatt opplever problemer med vanntrykket så meld fra på telefon 72 51 40 00.

 

Publisert 10.07.2017

Levende materiale av gul potetål påvist i to av 204 prøver fra Storfosna.

Fant du det du lette etter?