Personvern

Denne erklæringen beskriver hvordan Ørland kommune behandler personopplysninger som du oppgir til oss. Den følgende teksten forklarer hvordan vi ivaretar ditt personvern, og hvordan vi sørger for at behandlingen utføres etter gjeldende norsk lovverk.

Personvernerklæringene følger bestemmelsene i personopplysningsloven.

Hva er en personopplysning?

Opplysning eller vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson, f.eks. navn, telefonnummer og fødselsdato. Se detaljer på Datatilsynets sider. 

Hva vil det si å behandle personopplysninger?

Det er enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. å samle inn, registrere, sammenstille, organisere, lagre, formidle og utlevere dem.

Ørland kommune er databehandlingsansvarlig

Det er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og hvilke hjelpemidler som skal brukes, som er behandlingsansvarlig. Det er derfor Ørland kommune ved kommunedirektøren som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene du oppgir til oss.