Om Ørland

Ørland er en kommune på Fosenhalvøya i Trøndelag. Administrasjonssenter i kommunen er Bjugn. Ørland kommune grenser i nord og øst mot Åfjord kommune og Indre Fosen kommune.

Et sted du ønsker å leve (Brosjyre)


Tettstedet Brekstad tok bynavn 8. oktober 2005 og har regionale funksjoner som Fosen tingrett og Fosen DMS (Fosen distriktsmedisinske senter).

Ørland hovedflystasjon er kommunens største arbeidsplass. Ørland hovedflystasjon er statlig drevet og nasjonal kampflybase som opererer jagerflyene F-35 og SAR Queen redningshelikoptre og er også det eneste faste landingssted i Nord-Europa for NATOs overvåkingsfly E-3/AWACS. Stasjonen er en del av NATOs beredskapsstyrke og et alliert treningssenter for luftstyrker fra NATO og Partnerskap for fred-landene.

Innen privat sektor er MOWI Fishfeed en viktig bedrift som dekker hele verdikjeden fra fôrproduksjon til stamfisk, rogn og matfisk i kommunen. MOWI Fishfeed, en av de nyeste divisjonene innen MOWI- konsernet, startet produksjonen av laksefôr i juni 2014 og er en viktig leverandør til MOWI Farming Operations med leveranse av laksefôr av høy kvalitet. For tiden produserer MOWI fabrikken på Valsneset mer enn 330.000 tonn laksefôr årlig.

Den største private arbeidsplassen i kommunen er Mascot-Høie som har produsert dyner og puter i Ørland siden 1987. Laken og pledd ble en del av tilbudet etter oppkjøp av Høie AS i 1999. Kvalitetsprodukter som selges og markedsføres i og utenfor Norden blir produsert i moderne lokaler på Brekstad.

Ørland kommune er også produsent av grønn energi fra både vannkraft fra FosenKrafts kraftanlegg i Teksdal og vindkraft fra Valsneset og nye vindmøller er etablert på Storheia på kommunegrensen mot Åfjord.

Fakta om Ørland:

Faktaboks Ørland
Ordfører Hallgeir Grøntvedt
Varaordfører Mona Sjøli
AdministrasjonssenterArealTotalt areal inkl. territorialfarvann:Fastland og øyer:Innsjø: Bjugn1508,5 km²456,99 km²27,74 km²
Befolkning pr. 2023 10500
Kommunenummer fra 01. 01. 2020 5057
Målform Bokmål
Kommuneblomst Engstorkenebb (Geranium pratense)
Kommunefugl Sangsvane (Cygnus cygnus)
Høyeste topp Seksortklumpen 493 m.o.h.
Største øy Storfosna 10,7 km²
Største innsjø Gjølgavatnet 5 km²
Største øygruppe Tarva 12,8 km²

 

 

Kommuneblomst: Engstorkenebb

Engstorkenebb (Geranium pratense) ble valgt som kommuneblomst for Ørland kommune. Vedtak ble fattet i fellesnemda 14.02.2019.
Det er trøndelagsavdelingen i Norsk Botanisk Forening (NBF) som har bedt kommunene om å velge sin egen kommuneblomst. Botanikeren Olav Gjærevoll har utarbeidet forslag til kommuneblomster for alle kommuner i Sør-Trøndelag, og er en oppfølging av arbeidet med å innføre fylkesblomster.
Hensikten med å utnevne kommuneblomster er å fremme interessen for plantelivet i fylket. Planten skal blant annet representere et særtrekk ved kommunen, være lett å identifisere og være velkjent på forhånd.

Følgende kriterier er lagt til grunn ved valg av kommuneblomst:
- planten skal representere et særtrekk ved kommunen
- være lett å identifisere
- være velkjent på forhånd, eller lett å gjøre kjent
- være lett å stilisere til illustrasjoner og logoer
- ingen art skal brukes av mer enn en kommune i Trøndelag
- fylkesblomstene til Trøndelagsfylkene skal ikke brukes

I Trøndelag finnes noen små forekomster av engstorkenebb spredt  fra Agdenes via Bjugn og Rissa, Byneset og langs fjorden til Steinkjer.
I Ørland er det en særlig god forekomst av arten i Eidsbukta ved Stjørnfjorden.

Blomsten og bladverket er vakkert, lett kjennelig og egner seg godt til stilisering/symbolbruk. Engstorkenebb likner den mer vanlige skogstorkenebb (Geranium sylvaticum), men er større og reinere blå med fiolette årer. Det er trøndelagsavdelingen i Norsk Botanisk Forening (NBF) som har bedt kommunene om å velge sin egen kommuneblomst. Botanikeren Olav Gjærevoll har utarbeidet forslag til kommuneblomster for alle kommuner i Sør-Trøndelag, og er en oppfølging av arbeidet med å innføre fylkesblomster.
 

 

Kommunefuglen: Sangsvane

Sangsvane ble valgt som kommunefugl for Ørland kommune. Vedtak ble fattet i fellesnemnda 14.02.2019.

Sangsvanen er, med et vingespenn på over to meter, en av de største fuglene vi har. Den karakteristiske lyden er et velkjent innslag her ute på vinteren. Ørland er en av de viktigste overvintringsområdene for arten i Norge.
 

 

Kommunevåpen

Fellesnemnda vedtok kommunevåpen for nye Ørland kommune 13.12.18.


Ørlands kommunevåpen er tegnet av Hallvard Trætteberg. 


Våpenet er en kopi av et våpenskjold som ble brukt av Rømerætten, som var knyttet til Austråttborgen fra før 1388 til 1555.


Den mest kjente av rømerne var fru Inger Ottesdatter, en av landets mektigste godseiere og en sentral politisk aktør. Fru Inger var den siste av sin ætt.