Når må barnet være hjemme fra barnehagen?

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Smitte av sykdommer i barnehager skjer i hovedsak gjennom direkte og indirekte kontakt mellom barna. Også voksne kan bli smittet.

Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode, men for noen sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme lenger for å hindre spredning av smitte til andre.

Feber

Anbefalinger ved Folkehelseinstituttet:

 • Barn med temperatur over 38 grader C målt i endetarmen må holdes hjemme til feberfri siste døgn
 • Ved dårlig allmenntilstand anbefales kontakt med lege for vurdering

Hodelus

 • Dersom det oppdages hodelus på et barn i barnehagen er det ikke nødvendig å sende barnet hjem fra barnehagen
 • Første del av behandlingen bør gjennomføres samme kveld/natt. Barnet kan da gå i barnehagen som normalt neste dag.
 • Barnehage og vennekrets bør informeres om hodelus.
 • Foreldrebrev ved hodelus i barnehagen eller skolen.
 •  Hudelus info fra FHI

Influensalignende symptomer

 • Når feberfri og god allmenntilstand kan barnet gå tilbake til barnehagen, også ved litt restsymptomer som hoste.
 • Anbefalinger kan endres ved pandemi

Kikhoste

 • Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet blir barnet vanligvis smittefri fem dager etter start av behandling, og barnet bør holdes hjemme fra barnehagen i denne perioden.
 • Senere i sykdomsforløpet vil smittsomheten være betydelig mindre, og barnet kan gå i barnehagen

Kusma

 • Uvaksinerte barn med sikker diagnose kan gå i barnehagen ni dager etter hevelsen kom
 • Dersom alle de andre barna er vaksinerte avgjør allmenntilstanden når barnet kan gå tilbake til barnehagen

Mark (barnemark)

 • Barnet kan gå i barnehagen etter at behandling er startet
 • Det anbefales at hele familien behandles for barnemark
 • Ved behandling av barn under 1 år anbefales det kontakt med lege
 • Det er ikke nødvendig å behandle alle barn i samme barnehageavdeling dersom ett barn får påvist barnemark

 

Meslinger

 • Barnet kan gå til barnehagen tidligst 4 dager etter at utslett tilkom dersom allmenntilstanden ellers er god

Norovirus-infeksjon

 • Vanlig årsak til omgangssyke
 • Må vente i 48 timer etter at barnet ikke lenger har diarè og/eller oppkast før barnet kan gå i barnehagen

Ringorm

 • Kan gå i barnehagen når behandling er igangsatt

RS, korona og andre luftveisinfeksjoner

Røde hunder

 • Barnet kan gå i barnehagen når det har gått minst 5 dager etter start av utslett
 • Ved vaksinert barn er det lite sannsynlig med røde hunder, det er svært sjelden i Norge

Skabb

Smittsom hjernehinnebetennelse

 • Barnet kan gå tilbake til barnehage/skole når sykdommen er over.
 • Dette gjelder også søsken eller andre nærkontakter av et barn med meningokokksykdom som har mottatt bærerskapsutrydning med antibiotika

Vannkopper

 • Barnet kan gå tilbake til barnehagen når hele utslettet har tørket inn

Ørebetennelse

Øyekatarr

 • Det er ikke grunnlag for å holde barnehagebarn med mild til moderat øyekatarr hjemme
 • Ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt for å unngå å smitte videre
 • Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt og antibiotika behandles. Dersom behandling igangsettes kan barnet gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling
 • Øyekatarr

Sykdommer som barnet kan ha og likevel gå i barnehagen når allmenntilstanden er god

 • Den femte barnesykdom
 • Munnsår
 • Vorter
 • Mollusker
 • Hånd-fot-munnsyke

Brennkopper

Omgangssyke med diaré og/eller oppkast og feber

 • Må holdes hjemme til 48 timer etter at symptomene har gått over
 • Barn med løs avføring til vanlig trengs ikke bli holdt hjemme
 • Ved mistanke om smitte gjennom matvarer bør barnet undersøkes av lege
 • Løs avføring uten feber og/eller oppkast og ingen syke i familien regnes i utgangspunktet ikke som omgangssyke
 • Diaré hos barn - helsenorge.no

E-coli-infeksjon (EHEC)

 • EHEC kan skyldes flere ulike stammer av bakterier der noen kan gi mer alvorlig sykdom med påvirkning av nyrene.   (HUS-assosiert EHEC). For barn med slike bakterier i avføringen kan gå tilbake i barnehagen når barnet er frisk   igjen og har tre negative kontrollprøver av avføringen tatt med 24-timers mellomrom. Første prøve tidligst 2-3   dager etter symptomfrihet
 • For andre EHEC- stammer som ikke gir HUS- sykdommen kan gå tilbake til barnehagen 48 timer etter       symptomfrihet

 

Siw-Lindia Leirbakk Ledsaak
kommuneoverlege