Pris og redusert betaling

Foreldrebetaling i barnehagene fra 01.01.2024

Foreldrebetaling i barnehagene fra 01.01.2024
Oppholdstid per uke 1. barn per måned 2. barn per måned * 3. barn og oppover per måned *
27 timer (9 timer 3 dager i uken) kr 2 505,- + kr 1 753,- + kr 0,-
36 timer (9 timer, 4 dager i uken) kr 2 750 ,- + kr 1 925,- + kr 0,-
45 timer (9 timer, 5 dager i uken) kr 3 000,- + kr 2 100,- + kr 0,-

* Søskenmoderasjonen er på 30% for det andre barnet og gratis for tredje barnet og oppover.

 

Enkeltdager

Hvis du allerede har en barnehageplass mindre enn 100% for barnet ditt, kan du kjøpe enkeltdager etter avtale med den aktuelle barnehagen. Prisen er kr 480,- per dag.

 

Pris for mat, drikke og frukt

Kostpenger i barnehagen
3 dagers plass 4 dagers plass 5 dagers plass
kr 300,- pr måned kr 380,- per måned kr 460,- per måned

Redusert betaling og gratis kjernetid for familier med lav inntekt

I 2015 innførte regjeringen en ordning som gjør barnehagen billigere for husholdninger med lav inntekt.

Moderasjonsordningen skal sikre at ingen familier betaler mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.

Inntektsgrenser

Inntektsgrensa for å få redusert foreldrebetaling er 550 000,- f.o.m 01.01.2023. I tillegg har 2, 3, 4 og 5 åringene som bor i husholdninger med lav inntekt rett til 20 timer gratis kjernetid.

For barnehageåret 2024/2025 er inntektsgrensa for innvilgelse av kjernetid 642 700,-

Søknadskjema og frist

Søknadsfrist for reduksjon er den 20. i måneden før evt. innvilgelse.

Vedtak gjøres gjeldende f.o.m. måneden etter søknad og ut juni måned inneværende barnehageår.

 

Søk om redusert betaling