Mobbeknappen!

Et åpent og inkluderende samarbeid mellom skole, elever og foresatte er en styrke for å sikre et trygt og godt læringsmiljø i Ørlandskolene. Ved å melde fra om uønska hendelser som mobbing og krenkelser kan du stoppe mobbingen. 

Alle som er del av skolesamfunnet har en plikt til å melde fra om man har kjennskap til elever som opplever mobbing eller krenkelser, og det er ønskelig at man tar opp dette direkte med skolen det angår. Mobbeknappen er for både elever og foresatte som hjelper til med dette.

Meld fra om mobbing!

«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring» Opplæringsloven §9A.

Slik gjør du det:

Ved å trykke på mobbeknappen kan du sende en beskjed til rektor på skolen eleven hører til. Du må skrive navnet ditt og mobilnummer, med en beskrivelse av det du vil varsle om uten å nevne konkrete navn av hensyn til personvernet.

Skolen vil ta kontakt med deg og følge opp saken i forhold til Opplæringslovens §9A-4.

 

Mobbeombudet i Trøndelag